การขอหนังสือรับรอง เดินทางเข้าประเทศไทย Certificate of Entry : COE

Certificate of Entry หรือ COE คือ?

หนังสือรับรองเพื่อสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

 

ทำไมต้องขอ COE ?

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางรัฐบาลต้องการให้การเดินทางเข้าประเทศมีความรัดกุมและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 

ขั้นตอนการขอ COE สำหรับคนไทย

มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง
 1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัพโหลดไฟล์ภาพหนังสือเดินทาง
 2. ใช้เวลาพิจารณาตรวจสอบเอกสารผู้เดินทาง และอนุมัติภายใน 3 วันทำการ สามารถเช็คผลผ่านเว็บไซต์
 3. หลังจากนั้นสามารถแก้ไขข้อมูลหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมได้
 
 • การขอหนังสือรับรอง COE หลังจากได้รับการอนุมัติในขั้นต้นแล้ว
 1. ผู้เดินทางต้องทำการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ASQ, ALQ, AHQ หรือ GQ และอัพโหลดภายใน 15 วัน 
 2. หลังจากอัพโหลดเอกสารแล้ว ใช้เวลาพิจารณาเอกสารและออกหนังสือรับรอง (COE) ภายใน 3 วันทำการ
 3. หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว สามารถโหลด COE ได้จากเว็บไซต์

 

ภายหลังได้รับการอนุมัติ COE แล้ว จะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้เดินทางเข้าประเทศ ดังนี้

 1. Passport
 2. COE
 3. ใบรับรองแพทย์ตามข้อกำหนดของสายการบิน, หลักฐานยืนยันการจองสถานที่กักกันตัวที่ระบุวันเข้าพักที่เดินทางถึงประเทศไทย, สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ให้แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
 4. สามารถกรอกฟอร์ม ต.8 ไว้ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร
Credit: https://coethailand.mfa.go.th

 

 

อัปเดตมาตรการล่าสุด

อ้างอิงจาก

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles. Available from: https://thaiconsulatela.org/coronavirus/

Thailand’s Certificate of Entry (COE) Available from: https://coethailand.mfa.go.th

Visatogo ยินดีให้คำปรึกษา และบริการ

ครบวงจร สามารถปรึกษาได้ฟรี!!

สอบถามเพิ่มเติม