การเดินทางเข้า EU โดยเที่ยวบินจากประเทศไทย

การเดินทางเข้าเขต EU(สหภาพยุโรป) จากประเทศไทย

ไทยยังอยู่ใน EU White List
– EU แนะนำให้ประเทศสมาชิก EU อนุญาตให้ผู้เดินทางจากไทยเข้าเขตได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ และไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่

ในกรณีที่ไทยไม่อยู่ใน EU White List
– ประเทศสมาชิก EU อาจห้ามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่รับรองโดย EU หรือ WHO จากไทยเดินทางเข้าโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จำเป็น

หากสถานการณ์โควิด-19 ในไทยรุนแรงขึ้น EU อนุญาตให้ประเทศสมาชิก EU ออกมาตรการเพิ่มเติมได้ เช่น การให้เข้ากักตัวและตรวจหาเชื้อเป็นระยะ
แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม

สำหรับบุคคลที่ฉีดวัคซีนที่ European Medicines Agency หรือ WHO ยังไม่ได้รับรองที่จะเดินทางจากไทยเข้าเขต EU บุคคลดังกล่าวจะยังคงสามารถเดินทางไปได้ เนื่องจากไทยอยู่ใน EU White List (หากประเทศสมาชิก EU นั้นๆ เลือกที่จะปฏิบัติตามข้อแนะนำของ EU)

การอนุญาตให้เดินทางเข้า – ออกเป็นอำนาจของแต่ละประเทศสมาชิก EU จึงควรตรวจสอบมาตรการการเดินทางของแต่ละประเทศก่อนการเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามข้อแนะนำของ EU

ข้อแนะนำของ EU (Coungil Recommendation)
ต่อประเทศสมาชิก EU เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลเดินทางเข้าเขต EU ในรูปแบบของการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็น (Non-Essential Travel)

กลุ่มประเทศนอก EU ที่มีความปลอดภัย (EU White List)
▪️ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 75 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
▪️เปิดให้เดินทางเข้าได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

บุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การยาของ EU
(European Medicines Agency) รับรอง และครบโดสที่กำหนดแล้วเดินทางเข้าเขต EU ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

ให้มีกลไกระงับการเดินทางเข้าทุกกรณีเป็นการเร่งด่วนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางระบาดวิทยา
ประเทศสมาชิก EU สามารถออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ภายหลังการเดินทางถึง

ข้อแนะนำของ EU ต่อประเทศสมาชิก EU ในการอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับวัคซีนฯ แล้วเข้าเขต EU

ประเทศสมาชิก EU ควรยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าจากประเทศนอก EU สำหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีนฯ ชนิดที่ EU รับรองครบโดสตามคำแนะนำแล้ว
อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางเข้า
– Pfizer/BioNTech
– Moderna
– J&J
– AstraZeneca

และที่รับรองโดย WHO ซึ่งมีเพิ่มอีก 2 ชนิด
– Covishield
– Sinopharm

European Medicines Agency
อยู่ระหว่างพิจารณารับรองวัคซีนโควิด-19
– Sinovac
– Sputnik V

ในช่วงที่ EU ยังไม่มีการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนให้บุคคลประเทศที่สาม ประเทศสมาชิก EU สามารถยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของประเทศที่สามซึ่งมีข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ชนิดและวันที่ฉีดวัคซีนฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และต้องตรวจสอบได้

ขอบคุณที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท