วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา

อัพเดทวีซ่า 2024 วีซ่าอเมริกา 

วีซ่าคู่หมั้น  อเมริกา

Fiancée Visa  K1-K2 Visa

ขอวีซ่าคู่หมั้น  วีซ่อเมริกา รับทำวีซ่าวีซ่าอเมริกา

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าอเมริกา  เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าอเมริกา เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ อเมริกาอย่างน้อย 12 อาทิตย์ 

 • K1 = วีซ่าคู่หมั้น
 • K 2 = บุตรติดตาม วีซ่าคู่หมั้น
 • K 3 = ติดตามคู่สมรสแบบระยะสั้น (เมื่อไปแล้วต้องไปปรับสถานะที่อเมริกา)
 • K 4 = บุตรติดตามคู่สมรส
 • CR1 = วีซ่าติดตามคู่สมรส ที่อายุการสมรส ไม่ถึง 2 ปี
 • IR1 =  วีซ่าติดตามคู่สมรส ที่อายุการสมรส 2 ปี

Fiancée Visa  K1-K2 Visa วีซ่าคู่หมั้น ประเทศวีซ่าอเมริกา คุณมีจุดประสงค์ เพื่อจะย้ายไปพำนักกับคู่สมรสชาวอเมริกา พลเมืองชาวอเมริกา ที่ประเทศอเมริกา หากคุณคบหาดูใจ หรือใช้ชีวิตร่วมกัน มาแล้ว เกิน 2 ปี สามารถยื่นขอวีซ่า K1-K2 Visa ได้

ขั้นตอนการยื่นขอ K1-K2 วีซ่าคู่หมั้น ประเทศวีซ่าอเมริกา มี 4 แพ็คเก็จ  ดังนี้

 1. 1.เริ่มต้น ทางผูสมัครจะต้องกรอก I-129F แปลเอกสาร ทั้งของผู้สมัคร และ คู่สมรสพลเมืองชาวอเมริกา ไปยังที่ศูนย์ USCIS และUSCIS จะส่งเอกสาร Notice of Action 1 เป็นจดหมายฉบับนี้เพื่อยืนยัน ว่าได้รับสัมครแล้ว ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 2-4 เดือน หรือมากกว่านั้น หากเอกสาร ไม่เรียบร้อย
 2. ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ (NVC) จะรับเรื่องต่อจากศูนย์ USCIS เพื่อตรวจสอบประวัติ พิจารณาผู้สมัคร วีซ่า K1 หน่วยงานนี้จะใช้เวลา 3-8 อาทิตย์ ในการพิจารณา  
 3. 3.เข้าในส่วน แพ็คเก็จที่3-4 เคสคุณจะถูกส่งมาที่ สถานทูตอเมริกา ในประเทศไทย เพื่อทำการยื่นวีซ่าในส่วน  DS -160 เจ้าหน้าที่สถานทูต จะทำการนัดมายคุรเข้าสัมภาษณ์ คุณต้อง กรอกฟอร์มDS- 160 ชำระค่าธรรมเนียม ตรวจสุขภาพ ขอใบรับรองความประพฤติ เอกสารทางราชการต้องแปลและรับรองด้วย  ก่อนยื่นเข้าสัมภาษณ์ ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน  การสัมภาษณ์ความสัมพันธ็ระหว่างคุณและคู่สมรส ประวัติคู่สมรส เป็นข้อมูลสำคัญ ในการสัมภาษณ์

เพิ่มเติม

 1. วีซ่าคู่หมั้น K-1 มีไว้สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ ของพลเมืองชาวอเมริกา
 2. วีซ่า K-1 อนุญาตให้คู่สมรสเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและแต่งงานกับพลเมืองชาวอเมริกา ภายใน 90 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศอเมริกา
 3. หลังจากจดทะเบียนสมรสในประเทศอเมริกาแล้ว ต้องให้คู่สมรสยื่นขอปรับสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (LPR) กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) บริการด้านความเป็นพลเมืองและการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐอเมริกา (USCIS) ด้วย
 4. กรณีผู้สมัคร คู่สมรส มีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ สามารถมีสิทธิ์ของผู้สมัครขอวีซ่า K-1 บุตรจะได้รับวีซ่า K-2

หลังชำระค่าธรรมเนียมแล้ว รอ 24 ชม. เพื่อเข้าไปทำการนัดหมายยื่นสัมภาษณ์ ที่สถานทูต ในวันเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบยืนยันการนัดหมาย หนังสือเดินทาง (ทั้งเล่มเก่าและปัจจุบัน) รูปถ่ายสี ขนาด2×2 พื้นหลังสีขาวที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย

ขอวีซ่าอเมริกา  ต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาดูขั้นตอนการทำวีซ่าอเมริกา กันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำวีซ่าอเมริกา หากคุณต้องการ

 • วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B1-B2
 • วีซ่าเยียมเยือนอเมริกา B1-B2 
 • วีซ่าธุรกิจ อเมริกา B2   
 • วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K1-K2
 • วีซ่าติดตามอเมริกา K3-K4 – IR1 วี
 • ซ่านักเรียนอเมริกา F1 – F2
 • วีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนอเมริกา J-J1-J2  
 • วีซ่านักกีฬา ศิลปิน ผู้ให้ความบันเทิง P

ต้องประเภทวีซ่าผู้สมัครจะต้องยืนสมัครวีซ่าผ่าน สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ดดยเลืกเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่ สถานทูตอเมิรกาที่กรุงเทพ หรือ กงสุลที่ เชียงใหม่ ผู้สมัครต้องกรอกฟอร์มออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ สถานทูต และ ชำระค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทวีซ่า นัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ พร้อมเอกสาร การยื่นสมัครวีซ่าแต่ละประเภทไปให้ครบถ้วน

ใช้บริการขอวีซ่าอเมริกา กับ visatogo ดีอย่างไร?

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าอเมริกา ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าเยียมเยือนอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา  วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่าติดตามอเมริกา ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าอเมริกา ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกา จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าอเมริกา ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำวีซ่าอเมริกา กับ visatogo รับทำวีซ่าอเมริกา เพื่อตอบสนองการทำวีซ่อเมริกา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าอเมริกา ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกา ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา

รายการเอกสารผู้สมัคร

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า I-129F , DS -160
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • บันทึกประวัติเกี่ยวกับการเข้าประเทศอเมริกา
 • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • ใบรับรองโสด หรือสิ้นสมรส หรือใบมรณบัตรอดีตคู่สมรส
 • เอกสารทางราชการ  เอกสารทุกฉบับต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรองการแปลมาด้วย
 • เอกสารการงาน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • ใบตรวจสุขภาพ
 • ใบรับรอวควมประพฤติ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการเอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า I-129F
 • จดหมายยืนยันการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน
 • เอกสารการเสียภาษีเงินได้ Form 1040 / IRS TAX Transcrip
 • ใบแสดงรายได้
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน
 • เอกสารด้านภาษี
 • เอกสารด้านที่พำนักอาศัย

สำคัญ

สำหรับผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นน(วีซ่าประเภท K-1) โปรดอย่าจดทะเบียนสมรสกับคู่หมั้นของท่าน ก่อนที่ท่านจะได้รับวีซ่าและได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นนั้นจำเป็นต้องคงสถานภาพโสด ตลอดระยะเวลาที่ดำเนิน เรื่องหากท่านจดทะเบียนสมรสกับคู่หมั้นของท่านคำร้องวีซ่าคู่หมั้นของท่านจะถูกยกเลิกและไม่สามารถพิจารณาใหม่ ได้หากท่านจดทะเบียนสมรสก่อนเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคำร้องวีซ่าคู่หมั้นของท่านถูกยกเลิกเช่นกันและผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องขอดำเนินคำร้องวีซ่าสำหรับคู่สมรสให้กับท่านแทน

ขั้นตอนการทำงานvisatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

หัวข้อที่น่าสนใจ

คำถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว (1 พ.ย. 2564) แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นจำนวนมาก อาจมีความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ส่วนหลักเกณฑ์การยื่นนั้นยังคงเดิม

ตอบ เมื่อเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักรแล้ว เกณฑ์การปฏิบัติจะแตกต่างกัน โดยพิจารณาจาก ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว กับ ผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ โดยเบื้องต้นเมื่อไปถึงแล้ว ทุกคนจะต้องทำการตรวจโควิดภายในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางมาถึงคือวันที่ 0)

ตอบ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ จะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า และขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในช่วงนั้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า อเมริกา

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

แฟกซ์ : +66-2-254-1171

อีเมล : visasbkk@state.gov

เว็บไซต์ : https://th.usembassy.gov/

ติดต่อสถานทูต อเมริกา

ฝ่ายบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน (ACS)

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์ :+662-205-4000   (จากต่างประเทศ)

โทรศัพท์ : 02-205-4000 (ภายในประเทศไทย)

โทรสาร : +662-205-4103

อีเมล์ : acsbkk@state.gov

ทวิตเตอร์ : @ACSBKK