วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

อัพเดทวีซ่า 2024 วีซ่าอเมริกา

วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

 ( Tourist B1 B2 Us Visa )

ขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าวีซ่าอเมริกา

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าอเมริกา เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าอเมริกา เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา อย่างน้อย 4 อาทิตย์

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยวธุรกิจ ( B1-B2Visa) คือเป็นการขอวีซ่าอเมริกา เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะสามารถพำนักในประเทศอเมริกา ได้รับอนุมัติวีซ่า 10 ปี การเข้าแต่ละครั้งจะพำนักได้สูงสุด 90-180 วัน ต่อการเข้าประเทศ 1 ครั้ง ผู้สมัครต้องกรอกฟอร์ม ออนไลน์ DS-160 เพื่อกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลังจากนั้น ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ชำระเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา โดยผู้สมัครต้องพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม CGI เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคาร

หลังชำระค่าธรรมเนียมแล้ว รอ 24 ชม. เพื่อเข้าไปทำการนัดหมายยื่นสัมภาษณ์ ที่สถานทูต ในวันเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องนำใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบยืนยันการนัดหมาย หนังสือเดินทาง (ทั้งเล่มเก่าและปัจจุบัน) รูปถ่ายสี ขนาด2×2 พื้นหลังสีขาวที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย

เรื่องสำคัญในการยื่นสมัครวีซ่า คือ

 1. ฟอร์ม DS-160 ข้อมูลผู้สมัครจะถูกตรวจสอบจากการกรอกข้อมูลในฟอร์ม DS-160 และข้อมูลที่กรอกฟอร์ม ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และข้อมูลนั้น อาจถูกสัมภาษณ์ เพิ่มเติม หรือยืยันใ นสัมภาษณ์ ผู้สมัคร จึงต้องตรวจสอบและแม่นยำในข้อมูล ฟอร์ม DS-160 ที่กรอกลงไป
 2. บุคลิกภาพ การแต่งตัว ความมั่นใจ นำเสียง ถือเป็นเรื่องสำคัญ ในวันเข้าสัมภาณ์ เจ้าหน้าที่สถานทูต
 3. การตอบคำถาม  การเตรียมตัวที่ดี การตอบคำถามในข้อเท็จจริง  แบบเดียวกับที่เรากรอกฟอร์ม ใน DS-160 ถือเป็นเรื่องสำคัญ

ขอวีซ่าอเมริกา  ต้องทำอย่างไรบ้าง?

มาดูขั้นตอนการทำวีซ่าอเมริกา กันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างและเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม ซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำวีซ่าอเมริกา หากคุณต้องการ

 • วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B1-B2
 • วีซ่าเยียมเยือนอเมริกา B1-B2 
 • วีซ่าธุรกิจ อเมริกา B2   
 • วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา K1-K2
 • วีซ่าติดตามอเมริกา K3-K4 – IR1 วี
 • ซ่านักเรียนอเมริกา F1 – F2
 • วีซ่านักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนอเมริกา J-J1-J2  
 • วีซ่านักกีฬา ศิลปิน ผู้ให้ความบันเทิง P

ต้องประเภทวีซ่าผู้สมัครจะต้องยืนสมัครวีซ่าผ่าน สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ดดยเลืกเข้าสัมภาษณ์วีซ่าได้ที่ สถานทูตอเมิรกาที่กรุงเทพ หรือ กงสุลที่ เชียงใหม่ ผู้สมัครต้องกรอกฟอร์มออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ สถานทูต และ ชำระค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทวีซ่า นัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ พร้อมเอกสาร การยื่นสมัครวีซ่าแต่ละประเภทไปให้ครบถ้วน

ใช้บริการขอวีซ่าอเมริกา กับ visatogo ดีอย่างไร?

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าเยียมเยือนอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา  วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่าติดตามอเมริกา ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าอเมริกา ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกา จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าอเมริกา ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำวีซ่าอเมริกา กับ visatogo รับทำวีซ่าอเมริกา เพื่อตอบสนองการทำวีซ่อเมริกา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าอเมริกา ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอเมริกา ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา

รายการเอกสารเบื้องต้น

 •  แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่า  DS -160
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ
 • แผนกำหนดการเดินทาง
 • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง

เอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • จดหมายเชิญจากสปอนเซอร์ ระบุวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยมเยือน  และระยะเวลาการพำนัก
 •  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้สนับสนุน (Sponsor)  หน้าแสดงการเยือนประเทศไทยครั้งก่อน (แสตมป์เข้า/ออก ถ้ามี) ที่ประเทศไทยคือ จำเป็น.
 • เอกสาร สถานภาพการสมรส
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน
ขั้นตอนการทำงานvisatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าท่องเที่ยว อเมริกา ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า อเมริกา

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

แฟกซ์ : +66-2-254-1171

อีเมล : visasbkk@state.gov

เว็บไซต์ : https://th.usembassy.gov/

ติดต่อสถานทูต อเมริกา

ฝ่ายบริการบุคคลสัญชาติอเมริกัน (ACS)

แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

โทรศัพท์ :+662-205-4000   (จากต่างประเทศ)

โทรศัพท์ : 02-205-4000 (ภายในประเทศไทย)

โทรสาร : +662-205-4103

อีเมล์ : acsbkk@state.gov

ทวิตเตอร์ : @ACSBKK