Thailand Elite Visa

Thailand Elite Visa

Privilege benefits for membership

Thailand Elite Visa : วีซ่าเข้าประเทศไทยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

🟆สะดวก: เข้า – ออกประเทศได้ง่าย ในช่วง Covid-19*
🟆ง่าย: ขั้นตอนการเข้าไทย การแสดงหนังสือเดินทางและการตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
🟆รวดเร็ว: มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน บริการด้านเอกสารทางราชการในประเทศไทย
🟆พิเศษ: การต้อนรับระดับวีไอพี พร้อมบริการรับรองพิเศษส่วนบุคคล
🟆24 ชั่วโมง: Member Contact Centre อำนวยความสะดวก บริการให้กับลูกค้าชาวต่างประเทศ
🟆Privilege Members: สิทธิพิเศษต่าง ๆ  ได้แก่ ลีมูซีน สปา สนามกอล์ฟ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร เครื่องบินส่วนตัว
🟆20 ปี Visa: ระยะเวลาสูงสุด สำหรับวีซ่าพำนักระยะยาวในประเทศไทย ด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่างและมีระดับ

Play Video about Thai-Elite

What is Thailand Elite Card?

ไทยแลนด์ อีลิท เป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยรัฐาบาลไทย ซึ่งได้จัดตั้งบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่บริหารจัดการ ซึ่งมีการ ออกบัตรสมาชิกอายุ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าประเภทท่องเที่ยวให้กับชาว ต่างชาติที่เป็นสมาชิกและเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่างและมีระดับ

รายละเอียดของ Thailand Elite Visa

อีลิทวีซ่า และค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประเภทของ Thailand Elite Visa

1. Elite Easy Access Membership

2. Elite Family Alternative Membership

3. Elite Family Excursion Membership

4. Elite Family Premium Membership

5. Elite Privilege Access Membership

6. Elite Superiorly Extension Membership

7. Elite Ultimate Privilege Membership

8. Elite Maxima Health Membership (Newest)

การเข้า-ออกประเทศไทย

 • การต้อนรับระดับวีไอพี พร้อมบริการรับรองพิเศษส่วนบุคคล ที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออกโดยเจ้าหน้าที่ Elite Personal Assistant หรือ EPA
 • ผ่านขั้นตอนการแสดงหนังสือเดินทางและการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว
 • บริการรถลีมูซีนรับส่งไป-กลับ สำหรับสมาชิกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ฟรีจากสนามบินไปยังที่พัก หรือโรงแรม(ภายในกรุงเทพ, เชียงใหม่, ภูเก็ต และสมุย)

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล

 • สามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะนำความได้เปรียบมาให้ธุรกิจของคุณ คุณจะได้รับบริการต้อนรับ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงความช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกในการทำใบขับขี่ และเอกสารราชการต่างๆ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • สิทธิ์และส่วนลดพิเศษจากร้านค้าปลอดภาษี King Power Duty-Free โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย
  สิทธิพิเศษด้านวีซ่า
 • วีซ่าเข้าประเทศไทยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ต่ออายุใหม่ได้ครั้งละ 5 ปี พร้อมสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศไทยได้นาน ถึงคราวละ 1 ปี

ศูนย์สมาชิกสัมพันธ์

 • ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการเป็นภาษาเกาหลี จีนกลาง และญี่ปุ่น ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21 00 น. / เวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT+7)

ค่าธรรมเนียมสมาชิก

 • 1,000,000 บาท ได้วีซ่าอยู่ไทย 20 ปี
 • 800,000 บาท ได้วีซ่า 10ปี
 • 600,000 บาท ได้วีซ่า 5 ปี

ขั้นตอนการสมัคร Thailand Elite Visa

คำถามที่พบบ่อย

🔴 ขั้นตอนการสมัคร ?

ตอบ ขั้นตอนการสมัครทั้งหมดอาจใช้เวลาสูงสุด 1 เดือน ถึง 4 เดือน

🔴 เอกสารที่ต้องใช้

ตอบ ต้องเตรียมเอกสารดั้งนี้

 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณ
 • รูปถ่าย ID สี (ไฟล์ความละเอียดสูง)
 • กรอกใบสมัคร
 • สำเนาหลักฐานความสัมพันธ์ในฐานะสมาชิกครอบครัวของสมาชิกหลัก
🔴 ทำไม ไทยแลนด์ อีลิท ถึงต้องมีการขอหนังสือเดินทางของคุณ ?

ตอบ วีซ่า Non-B จะต้องยกเลิกก่อนที่จะได้รับวีซ่า Privilege Entry Visa

🔴 สมาชิกของไทยแลนด์ อีลิท ต้องการรายงานตัว 90 วันหรือไม่ ?

ตอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สมาชิก Thailand Elite ต้องรายงานตัว 90 วัน หากไม่เดินทางออกเกิน 90 วัน

🔴 เกิดอะไรขึ้นถ้าหนังสือเดินทางของฉันมีอายุเหลือเพียง 3 ปี ?

ตอบ     ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย หากอายุหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณไม่ถึงระยะเวลาห้าปี วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa) จะติดตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง อายุวีซ่าที่เหลืออยู่จะถูกติดในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ

โปรดทราบว่า ไทยแลนด์ อีลิท ต้องการหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อย 3 หน้าในหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณ และระยะเวลาของวีซ่าจะได้รับตามอายุของการเป็นสมาชิก

🔴 สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หรือไม่ ?

ตอบ   สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้

โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 66 (0) 2 352 3000 หรือ memberservice@thailandelite.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบริการ

🔴 วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ?

ตอบ สามารถเปิดสกุลเงินใดได้บ้าง

บัญชีสามารถเปิดได้ในสกุลเงินบาท หรือ เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ

สมาชิกควรจองบริการล่วงหน้าหรือไม่

ควรทำการนัดหมายล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยการโทรหรือส่งอีเมล์ถึงศูนย์บริการลูกค้า และแจ้งสาขาและสกุลเงินที่สมาชิกต้องการเปิด

สาขาใดบ้างที่สมาชิกสามารถเปิดบัญชีได้

โปรดทราบว่า เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศไม่สามารถเปิดได้ในทุกสาขา โปรดตรวจสอบสาขาที่มีอยู่กับศูนย์บริการลูกค้า

มีคนจากไทยแลนด์ อีลิท ช่วยเหลือสมาชิกที่ธนาคารหรือไม่

บริการติดต่อประสานงานอีลิทส่วนบุคคล ให้บริการเฉพาะที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่จำเป็น คือ หนังสือเดินทาง, หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก, และบัตรสมาชิกอิลิท

🔴 วีซ่าไทยแลนด์อีลิท คืออะไร ?

ตอบ  วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท คือ วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa)

 1. วีซ่าต่ออายุพิเศษ 5 ปี (เข้า-ออกได้หลายครั้ง)
 2. สามารถยืดระยะเวลาในการพำนักได้ 1 ปี
 3. อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ
 4. บริการประสานงานอีลิทส่วนบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกในการรายงานตัวช่วงเวลา 90 วัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย*

*จำกัด เฉพาะสำนักงานที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

🔴 วิธีทำใบขับขี่ไทย ด้วยไทยแลนด์ อีลิท

ตอบ  ไทยแลนด์ อีลิท จัดเตรียมใบขับขี่พร้อมบริการ EPL ที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร ทำการจองได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า

ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ใบขับขี่ไทย

 • หากสมาชิกมีใบขับขี่ในประเทศบ้านเกิด กระบวนการจะเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน
 • หากสมาชิกไม่มีใบขับขี่ในประเทศบ้านเกิด สมาชิกจะต้องเข้าร่วมและรับการฝึกอบรม ที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

รายการเอกสารที่จำเป็น มีดังต่อไปนี้

 • วีซ่าที่ใช้งานได้
 • หนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน) พร้อมลงชื่อในสำเนา หน้าแรก, หน้าวีซ่า, และหน้าที่มีตราประทับการเข้าครั้งสุดท้าย
 • จดหมายรับรองที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูตของผู้สมัคร, หรือใบอนุญาตทำงาน, หรือสมุดทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัครเอง (เล่มเหลือง)

** อายุของเอกสาร ไม่ควรเกิน 90 วัน สำหรับจดหมายรับรองที่อยู่จากสถานทูตของผู้สมัคร

 • ใบรับรองแพทย์ ฉบับภาษาไทย จากคลินิกหรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่ระบุว่าผู้สมัครมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตปราศจากโรค ดังต่อไปนี้
 1. โรคเรื้อน
 2. วัณโรค
 3. การติดยา
 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง และ
 5. โรคเท้าช้าง

** อายุของเอกสาร ไม่ควรเกิน 30 วัน

 • ใบขับขี่ที่ใช้งานได้จากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร และสำเนาที่ลงชื่อแล้ว

** หากไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตที่ออก*
(หมายเหตุ: การตรวจร่างกาย, การฝึกอบรม 2 ชั่วโมง, ทดสอบการขับ, และการสอบทฤษฎี จะจำเป็นถ้าไม่มีใบขับขี่ที่ใช้ได้จากประเทศบ้านเกิด)

** เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน สำหรับการรับรองจดหมายใบอนุญาตขับขี่ของประเทศบ้านเกิดโดยสถานทูต

 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตร: 305 บาท (ใบขับขี่รถยนต์), 205 บาท (ใบขับขี่มอเตอร์ไซด์)
 • ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารต้นฉบับทั้งหมด เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่ไทย
  หากสมาชิกต้องการทำใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท โปรดเตรียมเอกสาร 2 ชุด
🔴 หากฉันอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด จะสามารถสมัครสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท โดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศไทยได้หรือไม่ ?

ตอบ  คุณขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเป็นสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท และคุณจะต้องออกจากประเทศถ้าคุณอยู่เกินเวลาในการเดินทางเข้าปัจจุบันของคุณ โปรดดูลิงค์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://overstay.immigration.go.th/advice.html

🔴 วิธีการร้องขอบริการโอนเงิน ?

ตอบ   สมาชิกแจ้งวันที่ให้บริการ, รายละเอียดเที่ยวบิน, และที่อยู่สำหรับส่งหรือรับ ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า

สมาชิกจำเป็นต้องจองล่วงหน้าหรือไม่

 • การจองบริการควรทำอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนเวลาบริการ

จะมีคนจากไทยแลนด์ อีลิท ช่วยเหลือสมาชิกที่สนามบินหรือไม่

 • ผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคล จะพาสมาชิกจากท่าเรือเมื่อเดินทางมาถึง และเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินเมื่อออกเดินทาง จนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็ว

มีบริการทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองใช่หรือไม่

 • สามารถใช้บริการได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น

สมาชิกสามารถจองเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศได้หรือไม่

 • บริการนี้ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ
🔴 วิธีการร้องขอผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคล (EPA)

ตอบ   สมาชิกสามารถร้องขอบริการ EPA เมื่อเดินทางมาถึง, ออกเดินทาง, และต่อเครื่อง ผ่านศูนย์บริการลูกค้า หรืออีเมล์ โดยแจ้งรายละเอียดเที่ยวบิน รวมถึงวันที่, เวลา, และหมายเลขเที่ยวบิน

ผู้ช่วยส่วนบุคคล (EPA) คืออะไร

 • EPA คือ พนักงานของไทยแลนด์ อีลิท ที่จะช่วยคุณที่สนามบินเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของคุณ ได้แก่ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็ว, ติดตามรับกระเป๋าสัมภาระ, หรืออื่น ๆ

สมาชิกจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครคือพนักงาน EPA

 • เจ้าหน้าที่ EPA ของเราสวมชุดสีทอง พร้อมแผ่นป้ายชื่อของสมาชิก เว้นแต่พนักงาน EPA ใน สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ที่อยู่ในเครื่องแบบอื่น ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. เท่านั้น

ต้องจองล่วงหน้ากี่ชั่วโมง

 • ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชั่วโมง

สนามบินใดที่อีลิท ให้บริการ EPA

 • สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่
🔴 วิธีขอรับบริการสปาทรีทเมนต์ฟรี ?

ตอบ  สมาชิกสามารถขอใช้บริการสปาฟรี โดยโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของไทยแลนด์ อีลิท หรือส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งชื่อสปา, วัน, เวลา ที่มีหรือไม่มีสมาชิกหรือแขกคนอื่นๆ ประเภทของการนวด, ต้องการนักบำบัดและต้องการห้องพักที่เฉพาะเจาะจง

นโยบายการจองห้องพักคือ การนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลาให้บริการ และอย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนเวลา สำหรับการยกเลิกบริการ

สมาชิกทุกคนสามารถใช้บริการสปาได้หรือไม่

ไม่ได้ มีเพียงสมาชิกรายบุคคล, Elite Ultimate Privilege, และ Premium Family เท่านั้น ที่สามารถใช้บริการสปาได้

บุคคล (สมาชิกผู้ก่อตั้ง) สามารถใช้น้ำมันนวดอโรมาบำบัดได้หรือไม่

ไม่ได้ มีเพียงสิทธิพิเศษของ Elite Ultimate และ Elite Family Premium เท่านั้น ที่สามารถใช้งานได้

หลังจากสมาชิกจองบริการสปาแล้ว พวกเขาจะได้รับการยืนยันในขณะที่พวกเขาร้องขอในทันทีหรือไม่

ไม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลจะพยายามจองกับสปา หากสปามีวันที่และเวลาตามที่สมาชิกร้องขอ จากนั้นเราสามารถยืนยันพวกเขากลับโดยการโทรหรือส่งอีเมล์ แต่ถ้าสปาไม่มีวันที่และเวลาตามที่สมาชิกร้องขอ เราจะติดต่อสมาชิกกลับไปถามพวกเขาว่าสปาสามารถให้วันและเวลาอื่นกับพวกเขาได้ ถ้าสมาชิกยอมรับ เราจะดำเนินการจองและส่งจดหมายยืนยันไปยังสมาชิกหรือโทรยืนยันกับสมาชิก

จองสปาในเวลากลางคืนหลังจากสปาปิด แต่มากกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนเวลาการให้บริการ พวกเขาจะได้รับการยืนยันสำหรับบริการสปาตามที่ร้องขอผ่านการโทรหรืออีเมล์ในเวลากลางคืนหรือไม่

ไม่ เจ้าหน้าที่กะกลางคืนจะส่งมอบการจองให้กะเช้า เพื่อสอบถามจากสปาเมื่อพวกเขาเปิดร้าน ว่าสปาที่ร้องขอมีให้บริการหรือไม่ จากนั้นเราจะแจ้งกลับไปยังสมาชิกว่าการจองได้รับการยืนยันหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะมีการนำเสนอทางเลือกอื่นให้ หากไม่มีเวลาที่ระบุก่อนหน้านี้

จะเกิดอะไรขึ้นหากสมาชิกทำการยกเลิกล่าช้า

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เรามีนโยบายว่าสมาชิกท่านใดทำการยกเลิกล่าช้า คือยเลิกสปาน้อยกว่า 5 ชั่วโมง สมาชิกจะต้องจ่ายค่าปรับก่อนใช้บริการครั้งต่อไป

🔴 วิธีการร้องขอ ฟรีค่าธรรมเนียมสนามกอล์ฟ ?

ตอบ  สมาชิกสามารถจองบริการกอล์ฟผ่านการโทรหรือส่งอีเมล์ถึงเราอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า เพื่อจองสนามกอล์ฟกับเรา อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับผู้ขายที่พวกเขามีนโยบายที่แตกต่างกัน บางสถานที่ต้องการให้เราทำการจองล่วงหน้า 7 วัน หรือ 15 วัน ซึ่งคุณสามารถทำได้ตรวจสอบกับศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ในขณะที่ทำการจอง

 สมาชิกควรให้รายละเอียดกับเรา เช่น สถานที่ของสนามกอล์ฟที่ร้องขอ, วันที่ออกรอบ, ครั้งที่ออกรอบ, หมายเลขแคดดี้ที่ร้องขอ, จองภายใต้ชื่ออะไร, เข้าร่วมกับชื่อกลุ่มอื่นๆ

สมาชิกสามารถจองล่วงหน้าได้หลายเดือนหรือไม่

เรารับจองล่วงหน้าเพียง 7 วัน ตามนโยบายของสนามกอล์ฟ

สมาชิกสามารถมากับแขกของพวกเขาได้หรือไม่

ได้ แขกของสมาชิกสามารถเล่นกับสมาชิกได้ แต่พวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ผู้ขายโดยตรงภายใต้อัตราที่กำหนด

สมาชิกต้องจองสนามกอล์ฟก่อนออกรอบกี่ชั่วโมง

ควรจองล่วงหน้า 1-7 วัน ตามนโยบายของสนามกอล์ฟ ในกรณีวันที่ / เวลา ที่ต้องการไม่ว่าง ศูนย์บริการลูกค้าจะเสนอทางเลือกสำหรับสมาชิก เพื่อเป็นทางเลือกอื่น

สมาชิกประเภทใดที่สามารถใช้สนามกอล์ฟได้

พวกเขาควรเป็นสมาชิกของ Elite Ultimate privilege, Elite Family Premium และสมาชิกบุคคลธรรมดา (สมาชิกผู้ก่อตั้ง)

ใครสามารถใช้ อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ ได้บ้าง

เฉพาะสิทธิ์ Elite Ultimate และแพ็คเกจ Elite Family Premium เท่านั้นที่สามารถใช้ได้

🔴 รายงานตัว 90 วันคืออะไร และจะรายงานตัว 90 วัน กับไทยแลนด์ อีลิท ได้อย่างไร

ตอบ  สมาชิกจะต้องทำการรายงานตัว 90 วัน เกี่ยวกับที่อยู่ ทุก 3 เดือน แม้ว่าสมาชิกจะมีที่อยู่ถาวร การรายงานตัว 90 วัน เป็นกระบวนการของการแจ้งเตือนรายงานตัว 90 วัน เกี่ยวกับที่อยู่ในประเทศไทย (ในกรณีที่อยู่นานกว่า 90 วัน) เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป สามารถรายงานตัว 90 วัน โดยการส่งหนังสือเดินทางไว้ และกรอกแบบฟอร์ม TM 47 ที่สำนักงานของเรา

กระบวนการส่งหนังสือเดินทางไว้ สำหรับการรายงานตัว 90 วัน มีดังนี้:

 1. สมาชิกสามารถส่งหนังสือเดินทางพร้อมแบบฟอร์ม TM47 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลายเซ็น ที่สำนักงานใหญ่ของเรา ถนนสาทร ตั้งแต่เวลา 00 น. – 30 น. ทุกวันอังคาร
 2. ผู้ประสานงานอีลิทส่วนบุคคล (EPL) ของเรา จะนำหนังสือเดินทางพร้อมกับแบบฟอร์ม TM47 ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในวันพุธ
 3. สามารถรับหนังสือเดินทางได้ที่สำนักงานของเราทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 00-16.30 น.

* โปรดทราบว่าสมาชิกสามารถส่งหนังสือเดินทางสำหรับการรายงานตัว 90 วัน ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันหมดอายุ และ 7 วันหลังจากวันหมดอายุ

🔴 ผู้ประสานงานอีลิทส่วนบุคคล (EPL) คืออะไร และวีธีการร้องขอ EPL ?

ตอบ ทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ทางโทรศัพท์: 023523000 หรืออีเมล์: memberservice@thailandelite.com

 • ผู้ประสานงานอีลิทส่วนบุคคล (EPL) คือ พนักงานของไทยแลนด์ อีลิท ซึ่งเป็นผู้ช่วยและเร่งกระบวนการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (มีเฉพาะในกรุงเทพ) เช่น
  ยืดระยะเวลาอยู่ต่อ: แสตมป์วีซ่าอีลิท ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ
  ย้ายวีซ่าอีลิทจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่: ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ
 • ยื่นขอใบขับขี่ไทย: ที่กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) กรุงเทพฯ
 • เปิดบัญชีธนาคาร: ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ สาทร
 • บริการ EPL เป็นบริการฟรีสำหรับทุกคนที่เป็นสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท ในครั้งแรก และครั้งที่สองเป็นต้นไป จะมีค่าบริการ 2,000 บาท (สูงสุด 3 ชั่วโมง) ต่อการใช้งาน และบริการนี้ไม่รวมค่าเดินทาง
🔴 ถ้าสมาชิกถือวีซ่าอีลิท สมาชิกสามารถทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่ ?

ตอบ   สมาชิกสามารถสมัครวีซ่า Non-B และใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทย และวีซ่าอีลิทจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันหมดอายุ ดังนั้นเมื่อสมาชิกได้รับวีซ่า Non-B พวกเขาจะต้องใช้วีซ่า Non-B ตามกฎหมายไทยที่อนุญาตให้ถือวีซ่าได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น โปรดทราบว่า วีซ่าและการรายงานตัว 90 วันเป็นการแยกกันโดยสิ้นเชิง สมาชิกต้องตรวจสอบระยะเวลาทั้งการรายงานตัว 90 วันและวีซ่า

🔴วิธีการขอหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย ?

ตอบ   ชาวต่างชาติสามารถขอหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย จากสถานทูตของตนในประเทศไทย หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติจะต้องทำรายงานตัว 90 วัน นับตั้งแต่การเดินทางเข้าครั้งล่าสุด ก่อนที่จะขอเอกสารนี้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถ้าไม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธการออกเอกสารนี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณขอเอกสารนี้จากสถานทูตของคุณในประเทศไทย ถ้าเป็นไปได้

🔴 เอกสารที่ต้องใช้

ตอบ ต้องเตรียมเอกสารดั้งนี้

 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณ
 • รูปถ่าย ID สี (ไฟล์ความละเอียดสูง)
 • กรอกใบสมัคร
 • สำเนาหลักฐานความสัมพันธ์ในฐานะสมาชิกครอบครัวของสมาชิกหลัก
🔴 ทำไม ไทยแลนด์ อีลิท ถึงต้องมีการขอหนังสือเดินทางของคุณ ?

ตอบ วีซ่า Non-B จะต้องยกเลิกก่อนที่จะได้รับวีซ่า Privilege Entry Visa

🔴 สมาชิกของไทยแลนด์ อีลิท ต้องการรายงานตัว 90 วันหรือไม่ ?

ตอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สมาชิก Thailand Elite ต้องรายงานตัว 90 วัน หากไม่เดินทางออกเกิน 90 วัน

🔴 ขั้นตอนการสมัคร ?

ตอบ ขั้นตอนการสมัครทั้งหมดอาจใช้เวลาสูงสุด 1 เดือน ถึง 4 เดือน

🔴 เอกสารที่ต้องใช้

ตอบ ต้องเตรียมเอกสารดั้งนี้

 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณ
 • รูปถ่าย ID สี (ไฟล์ความละเอียดสูง)
 • กรอกใบสมัคร
 • สำเนาหลักฐานความสัมพันธ์ในฐานะสมาชิกครอบครัวของสมาชิกหลัก
🔴 ทำไม ไทยแลนด์ อีลิท ถึงต้องมีการขอหนังสือเดินทางของคุณ ?

ตอบ วีซ่า Non-B จะต้องยกเลิกก่อนที่จะได้รับวีซ่า Privilege Entry Visa

🔴 สมาชิกของไทยแลนด์ อีลิท ต้องการรายงานตัว 90 วันหรือไม่ ?

ตอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สมาชิก Thailand Elite ต้องรายงานตัว 90 วัน หากไม่เดินทางออกเกิน 90 วัน

หมายเหตุ : Visatogo Corporation Co., Ltd. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ชาวต่างชาติ ภายใต้ การดำเนินการของ Star Visa Service14 Co., Ltd.