วีซ่าคู่หมั้น แคนาดา

วีซ่าคู่หมั้น แคนาดา

วีซ่าติดตามคู่สมรส แคนาดา ( วีซ่าติดตามคู่สมรส )

( Settlement Visa Canada Partner Visa )

ขอวีซ่าติดตามคู่สมรส  แคนาดา  ทำวีซ่าแคนาดา

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศวีซ่าแคนาดา   เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำวีซ่าแคนาดา เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศแคนาดา อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ผู้สมัครวีซ่าติดตามคู่สมรส Partner Visa ประเทศแคนาดา (วีซ่าแต่งงานแคนาดา) หลังจากคุณได้จดทะเบียนสมรสเรีบยร้อยแล้วที่ประเทศไทย (Visatogo มีบริการรับจดทะเบียนสมรในประเทศไทย)ผู้สมัครต้องเตรียมเเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ให้ครบและแปลเป็นภาษาอังกฤษอาทิ ใบสูติบัตร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ทะเบียนสมรส เอกสารต้องแปลประทับการแปลให้ถูกต้อง กรอกฟอร์ม ให้ครบถ้วน ขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เอกสารทางการเงินของ คู่สมรสชาวแคนาดา สปอนเซอร์สำคัญมาก อย่าลืมแนบเอกสารภาษี CRA, Notice of Assessment,T4  คู่สมรสชาวแคนาดามีทรัพย์เพียงพอที่จะสปอนเซอร์เราเมื่อย้ายไปพำนักประเทศแคนาดา เมื่อแบบฟอร์ม เอกสารผู้สมัครและคู่สมรสชาวแคนาดา ครบถ้วน ต้องส่งไปยังที่ ศูนย์ Case Processing Centre Missisauga รอผลพิจารณาวีซ่า 3-6 เดือน หรือนานกว่านั้น อยู่ที่เอกสารครบถ้วน สมบูรณื ไม่มีแก้ไข หรือไม่ และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

 ใช้บริการขอวีซ่าแคนาดา กับ visatogo ดีอย่างไร?

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าแคนาดา ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า

visatogo มีบริการรับทำวีซ่าแคนาดา ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแคนาดาเยียมเยือนแคนาดา วีซ่าธุรกิจแคนาดา วีซ่าคู่หมั้นแคนาดา วีซ่านักเรียนแคนาดา วีซ่าติดตามแคนาดา ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าแคนาดา ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน การใช้บริการรับทำวีซ่แคนาดา จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าแคนาดา ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำวีซ่าแคนาดา กับ visatogo รับทำวีซ่าแคนาดาเพื่อตอบสนองการทำวีซ่าแคนาดา ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าแคนาดาฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่  คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา  เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าแคนาดา ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

รายการเอกสาร วีซ่าติดตามคู่สมรส Partner Visa ประเทศแคนาดา (วีซ่าแต่งงานแคนาดา) รับทำวีซ่าติดตามคู่สมรสแคนาดา

รายการเอกสารผู้สมัคร

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าIMM 0008
 • แบบฟอร์ม IMM 1344e
 • แบบฟอร์ม IMM 1283e
 • แบบฟอร์ม IMM 5532e
 • แบบฟอร์ม IMM 5289
 • หนังสือเดินทาง และ สำเนาหนังสือเดินทาง
 • เอกสารทางราชการ ต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลต่าง ๆ สำเนา
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม.
 • ทะเบียนสมรส
 • เอกสารการทำงาน และการเงินของ Sponsor 
 • เอกสารความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่ายคู่กัน แชทที่ติดต่อกัน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน (Sponsor)
 • จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร
 • กรณียื่นบุตรติดตามต้องใช้เอกสารบุตรด้วย

รายการเอกสารจากผู้สนับสนุน (Sponsor)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศไทยทุกครั้ง
 • เอกสาร สถานภาพการสมรส
 • เอกสาร การเงิน
 • เอกสาร การงาน
 • เอกสารด้านภาษี

 

ขั้นตอนการทำงานvisatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

หัวข้อที่น่าสนใจ

คำถามเกี่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยือนอังกฤษ

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว (1 พ.ย. 2564) แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นจำนวนมาก อาจมีความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ส่วนหลักเกณฑ์การยื่นนั้นยังคงเดิม

ตอบ เมื่อเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักรแล้ว เกณฑ์การปฏิบัติจะแตกต่างกัน โดยพิจารณาจาก ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว กับ ผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ โดยเบื้องต้นเมื่อไปถึงแล้ว ทุกคนจะต้องทำการตรวจโควิดภายในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางมาถึงคือวันที่ 0)

ตอบ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ จะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า และขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในช่วงนั้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าแต่งงานแคนาดา ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า แคนาดา

ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่าแคนาดา (VFS)

ที่ตั้ง : ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ : 02-1187-007 

อีเมลล์ :  info.canbkk@vfshelpline.com

ติดต่อสถานทูต

แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย 

ที่ตั้ง : ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-636-0540 

อีเมลล์ : enquiry@international.gc.ca

เว็บไซต์ : Government of Canada