วีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์

อัพเดท วีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์ 2024

วีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์

New Zealand Tourist Visa

ขอวีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ วีซ่านิวซีแลนด์ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่านิวซีแลนด์  เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง  การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศวีซ่านิวซีแลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ  วีซ่านิวซีแลนด์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) คือเป็นการขอวีซ่าวีซ่านิวซีแลนด์ เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยจะได้รับอนุมัติวีซ่าในประเทศนิวซีแลนด์ แบบ 1 ปี (ระยะพำนักครั้งล่ะ 90 วัน) แล้วแต่ผู้สมัครจะเลือกระยะวีซ่าที่ต้องการ ซึ่งค่าธรรมเนียมสถานทูต วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์แตกต่างกันไป และเป็นวีซ่าเข้าออกได้หลายครั้ง ( National Visa) แล้วจะต้องไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง เพราะถ้าหากต้องการขอวีซ่านิวซีแลนด์   เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ จะต้องขอเป็นวีซ่าธุรกิจแทน

ใช้บริการขอวีซ่านิวซีแลนด์ กับ visatogo ดีอย่างไร?

การเตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์  ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เยียมเยือนนิวซีแลนด์ วีซ่าธุรกิจนิวซีแลนด์  วีซ่าคู่หมั้นนิวซีแลนด์ วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์  วีซ่าติดตามนิวซีแลนด์  ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่านิวซีแลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์  จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่านิวซีแลนด์  ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำวีซ่านิวซีแลนด์  กับ visatogo รับทำวีซ่านิวซีแลนด์  เพื่อตอบสนองการทำวีซ่านิวซีแลนด์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่านิวซีแลนด์  ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี 

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

วีซ่าท่องเที่ยว นิวซีแลนด์

รายการเอกสารผู้สมัคร

 • แบบฟอร์มสำหรับการยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
 • รูปถ่านยขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • ประกันสุขภาพการเดินทาง (ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด สำหรับระยะเวลาที่สมัคร (ตามแผนการเดินทางที่ส่งมา)
 • เอกสารสถานภาพการสมรส (ถ้ามี)
 • เอกสารการงาน ธุรกิจ หรือเอกสาร สภาพนักเรียน นักศึกษา
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และการเดินทางอื่นๆ (ถ้ามี)
 • แผนกำหนดการเดินทาง
 • เอกสารผู้เดินทางร่วมกัน (ถ้ามี)
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
      – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
       – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
      – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ยว


ขั้นตอนการทำงาน visatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

 1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
 2. ชำระค่าบริการ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท
 1. เตรียมเอกสาร
 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • จองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 1. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
 2. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

คำถามที่พบบ่อย

🔴 ขอวีซ่านิวซีแลนด์ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร

ตอบ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวควรมีเงินในบัญชีตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป หากวีซ่าเยี่ยมเยือนควรมีตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ทั้งนี้จะต้องพิจารณาสปอนเซอร์ร่วมด้วย

🔴 ทำวีซ่านิวซีแลนด์ 2021 นี้ ได้หรือไม่

ตอบ ปัจจุบันสามารถทำได้แค่วีซ่าถาวรเท่านั้น

แม้ว่านิวซีแลนด์จะมีวีซ่าหลายประเภท แต่ปัจจุบันการทำวีซ่านิวซีแลนด์ (2020-2023) สามารถยื่นขอได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้น และเนื่องจากสถานการณ์โควิด การพิจารณาวีซ่านิวซีแลนด์ จึงใช้เวลานานกว่าปกติ ทั้งนี้คุณสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่เราได้  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ VFS 

ที่อยู่: 140/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น.

 ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

ที่อยู่: อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330