รับทำวีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์

วีซ่าเเต่งงานเนเธอร์เเลนด์

วีซ่า เนเธอร์เเลนด์

           รับทำวีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์เเลนด์ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า เนเธอร์เเลนด์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า เนเธอร์เเลนด์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รับทำวีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์

( Spouse Netherlands Visa )

ขอวีซ่าติดตามคู่สมรสเนเธอร์แลนด์ รับทำวีซ่าเนเธอร์แลนด์

     รับทำวีซ่าแต่งงาน เนเธอร์เเลนด์ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ อังกฤษ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์เเลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์เเลนด์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ซึ่งจุดประสงค์ของวีซ่าคู่หมั้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Visa)หากท่านต้องการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์กับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป, พลเมืองในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือพลเมืองชาวสวิส หรือไปเยี่ยมเยือนพวกเขาที่นั่น ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ คู่สมรส (Spouse)/ คู่รัก (partner)/ คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย (Common law spouse) ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสำหรับการสมัครวีซ่าประเภทนี้ จะต้องแสดงหลักฐานว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกข้อ ากท่านเป็นผู้ปกครองของชาวดัตช์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องการเดินทางไปเนเธอร์แลนด์กับลูกของท่าน ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้หากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขคุณสมบัติที่จำเป็น เมื่อเด็กเดินทางกับผู้ปกครองคนเดียว (หรือคนเดียว)

เมื่อผู้เยาว์เดินทางกับผู้ปกครองหรือเดินทางตามลำพังจำเป็นต้องมี “หนังสือยินยอมสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางไปต่างประเทศ”

ใช้บริการขอวีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ กับ visatogo ดีอย่างไร ?

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์เเลนด์ วีซ่าเยียมเยือนเนเธอร์เเลนด์ วีซ่าธุรกิจเนเธอร์เเลนด์ วีซ่าคู่หมั้นเนเธอร์เเลนด์ วีซ่านักเรียนเนเธอร์เเลนด์ วีซ่าติดตามเนเธอร์เเลนด์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าเนเธอร์เเลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าเนเธอร์เเลนด์ ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำ วีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าเนเธอร์เเลนด์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าเนเธอร์เเลนด์ ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอังกฤษ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

เอกสาร วีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ 

รายการเอกสารเบื้องต้น

 •  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 •  รูปถ่าย สีหรือขาวดำ 2 รูป
 •  พาสปอร์ต วันหมดอายุควรจะมีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ไปยื่นขอ 
 • สูติบัตร หรือ ใบแจ้งเกิด แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์
 •  ทะเบียนบ้าน แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์
 •  สำเนาพาสปอร์ตของบิดา มารดา (ทั้งสองคน หากยังมีชีวิตอยู่) ทุกหน้าที่มีการแสตมป์
 •  หากบิดาหรือมารดาคนหนึ่งคนไทยยังคงอยู่ในประเทศไทย ให้ออกเอกสารทางกฏหมายรับรองให้แก่ผู้ปกครองคนที่จะเดินทางไปพร้อมผุ้เยาว์ในเนเธอร์แลนด์ และยอมรับว่าผู้ปกครองในประเทศไทยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น (เอกสารสำหรับบิดามารดาที่หย่าร้างกัน) ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี
 • หนังสือรับรองสถานภาพความเป็นโสดที่ทางเทศบาล หรืออำเภอออกให้ พร้อมมีพยานรับรอง 3 คน แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตเนเธอร์แลนด์ (เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุเกิน 15 ปี
 • หนังสือรับรองเซ็นโดยผู้เยาว์ว่าตนเองไม่มีบุตรอยู่ในความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายเอกสารมีการเปลียนแปลง และ แก้ไขเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขสถานทูต หรือ สำนักตรวจคนเข้าเมืองในแต่ลพประเทศ ผู้สมัครสามรถสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ขั้นตอนการทำงานvisatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

หัวข้อที่น่าสนใจ

คำถามเกี่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยือนอังกฤษ

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว (1 พ.ย. 2564) แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นจำนวนมาก อาจมีความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ส่วนหลักเกณฑ์การยื่นนั้นยังคงเดิม

ตอบ เมื่อเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักรแล้ว เกณฑ์การปฏิบัติจะแตกต่างกัน โดยพิจารณาจาก ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว กับ ผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ โดยเบื้องต้นเมื่อไปถึงแล้ว ทุกคนจะต้องทำการตรวจโควิดภายในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางมาถึงคือวันที่ 0)

ตอบ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ จะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า และขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในช่วงนั้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าแต่งงานเนเธอร์เเลนด์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าเนเธอซีแลนด์ VFS 

อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้องเลขที่ 404-405 ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสถานทูต

โทร : 02-118-7003 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-12:00 | 13:00-16:00น) Email: info.nlth@vfshelpline.com
เปิดยื่นขอวีซ่าวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:30-12:00 | 13:00-14:00น.
Web: visa.vfsglobal.com/