รับทำวีซ่าแต่งงาน สวิสเซอร์เเลนด์

วีซ่าเเต่งงานสวิสเซอร์เเลนด์

วีซ่าแต่งงาน สวิสเซอร์เเลนด์

           รับทำ วีซ่าแต่งงาน สวิสเซอร์เเลนด์ เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศสวิสเซอร์เเลนด์ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า สวิสเซอร์เเลนด์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า สวิสเซอร์เเลนด์  มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รับทำ วีซ่าแต่งงาน สวิสเซอร์เเลนด์

( วีซ่าติดตามคู่สมรส )

     รับทำวีซ่าแต่งงาน สวิสเซอร์เเลนด์ ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ อังกฤษ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าแต่งงาน สวิสเซอร์เเลนด์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิสเซอร์เเลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิสเซอร์เเลนด์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ซึ่งจุดประสงค์ของ วีซ่าติดตามคู่สมรส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland visa)

คือเป็นการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าประเภทนี้เป็นสำหรับติดตามครอบครัวที่เป็นพลเมืองสวิส หรือพลเมืองสหภาพยุโรป เพื่อที่จะได้ติดตามสามี/ภรรยา ซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือพลเมืองของประเทศในสหภาพยุโรปที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กส าหรับคู่สมรส (spouses)และคู่รัก(partners)ทจดทะเบยนกบพลเมองชาวสวส  ผสมครวซาจะตองมาดวยตนเองเพอเกบขอมลลายนวมอ (ไบโอแมทรกซ)  คู่สมรส(spouses)และคู่รัก(registered partners) ของพลเมองชาวสวสสามารถยนเอกสารการสมครวซาเชงเกนได้ การยื่นสัมครวีซ่าประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องยื่นประกันการเดินทาง หรือ ตั๋วเครืองบิน เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหนึ่งในภาษาหลัก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี)

ใช้บริการขอวีซ่าสวิสเซอร์เเลนด์ กับ visatogo ดีอย่างไร ?

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าแต่งงานสวิสเซอร์เเลนด์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าแต่งงานสวิสเซอร์เเลนด์ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวสวิสเซอร์เเลนด์ วีซ่าเยียมเยือนสวิสเซอร์เเลนด์ วีซ่าธุรกิจสวิสเซอร์เเลนด์ วีซ่าคู่หมั้นสวิสเซอร์เเลนด์ วีซ่านักเรียนสวิสเซอร์เเลนด์ วีซ่าติดตามสวิสเซอร์เเลนด์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าสวิสเซอร์เเลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าสวิสเซอร์เเลนด์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าสวิสเซอร์เเลนด์ ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำ วีซ่าแต่งงานสวิสเซอร์เเลนด์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าแต่งงานสวิสเซอร์เเลนด์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าสวิสเซอร์เเลนด์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าสวิสเซอร์เเลนด์ ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอังกฤษ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

เอกสาร วีซ่าแต่งงานสวิสเซอร์เเลนด์ 

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • แบบฟอร์มวีซ่าเชงเก้น ระยะยาว ประเภท D 3 ฉบับ
 •  รูปถ่าย 4 ใบขนาด 3.5 ซม x 4 ซม
 • พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 • ใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 • สำเนาทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองแล้ว

หมายเหตุ

รายเอกสารมีการเปลียนแปลง และ แก้ไขเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขสถานทูต หรือ สำนักตรวจคนเข้าเมืองในแต่ลพประเทศ ผู้สมัครสามรถสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ขั้นตอนการทำงานvisatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าแต่งงาน สวิสเซอร์เเลนด์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ
วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – วีเอฟเอส โกล บอล

ที่ตั้ง : 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Website : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ VFS 

สำหรับวีซ่าประเภทอื่น

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : 35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330