รับทำวีซ่าแต่งงาน ฟินเเลนด์

วีซ่าเเต่งงานฟินเเลนด์

วีซ่า ฟินเเลนด์

           รับทำวีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ เป็นการขอเพื่อเดินทางไปยังประเทศฟินเเลนด์ ซึ่งก่อนที่เราจะยื่นขอ วีซ่า ฟินเเลนด์ นอกจากการเตรียมเอกสารแล้ว จะต้องเลือกประเภทของวีซ่าก่อนโดย วีซ่า ฟินเเลนด์ มีหลายประเภท แต่เราสามารถสรุปประเภทหลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รับทำวีซ่าแต่งงาน ฟินเเลนด์ ( วีซ่าติดตามคู่สมรส ) 

 ( Spouse Finland Visa )

ขอวีซ่าติดตามคู่สมรสฟินแลนด์ รับทำวีซ่าฟินแลนด์

     รับทำวีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ ก่อนยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท ต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ เราจะเดินทางเข้าประเทศ ฟินเเลนด์ เพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้ทำ วีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศอย่างได้ถูกต้อง การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฟินเเลนด์ ต้องเตรียมด้านเอกสาร ก่อนยื่นสมัครวีซ่าท่องเที่ยวประเทศฟินเเลนด์ อย่างน้อย 4 อาทิตย์ 

ซึ่งจุดประสงค์ของ วีซ่าติดตามคู่สมรส วีซ่าแต่งงาน ประเทศฟินแลนด์ (Finland Visa) หากคู่สมรสของคุณมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศฟินแลนด์ สามีหรือภรรยาของคุณ คู่ครองเพศเดียวกันที่ลงทะเบียนไว้ หรือคู่ครองที่อยู่ร่วมกันที่คุณอาศัยอยู่ด้วยเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีในความสัมพันธ์ที่คล้ายการแต่งงาน หรือผู้ที่คุณได้รับสิทธิ์ในการดูแลบุตรร่วมกันจะถือเป็นคู่สมรส มีครอบครัวที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์และต้องการย้ายเข้าไปอาศัยอยู่กับเขา คุณต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ตามความสัมพันธ์ทางครอบครัว หากไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์และอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

สมาชิกในครอบครัวของคุณที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์เรียกว่า ‘ผู้สนับสนุน’ ผู้สนับสนุนไม่สามารถยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในนามของคุณได้ คุณต้องทำมันด้วยตัวเองข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่คือคุณต้องใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกับผู้สนับสนุน ญาติทุกคนไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนได้ เนื่องจากกฎหมายฟินแลนด์กำหนดบุคคลที่ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัว แนวคิดเรื่องครอบครัวในฟินแลนด์แคบกว่าในหลายประเทศ

ใช้บริการขอวีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ กับ visatogo ดีอย่างไร ?

การเตรียมเอกสารยื่นขอ วีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ ดูอาจจะยุ่งยากไปหน่อย โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเคยขอเป็นครั้งแรก อาจจะต้องเสียเวลา กับการเตรียมเอกสาร และการเตรียมตัวต่าง ๆ ในขั้นตอนการขอวีซ่า visatogo มีบริการ รับทำวีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยวฟินเเลนด์ วีซ่าเยียมเยือนฟินเเลนด์ วีซ่าธุรกิจฟินเเลนด์ วีซ่าคู่หมั้นฟินเเลนด์ วีซ่านักเรียนฟินเเลนด์ วีซ่าติดตามฟินเเลนด์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่บริษัทรับทำวีซ่าเพื่อให้การทำวีซ่าฟินเเลนด์ ของคุณผ่านไปได้ด้วยดี มีคนช่วยตรวจเอกสาร ช่วยเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องเสียเวลา เพราะเตรียมเอกสารไปยื่นไม่ครบถ้วน  การใช้บริการ รับทำวีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของการขอวีซ่าฟินเเลนด์ ที่คุณขาดไม่ได้เลย หากต้องการให้วีซ่าเสร็จทันเวลาเดินทาง

วีซ่าทูโก visatogo

เลือกทำ วีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ กับ Visatogo รับทำวีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ เพื่อตอบสนองการทำวีซ่าฟินเเลนด์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) และวีซ่ารูปแบบอื่น ๆ อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า นัดหมายขอวีซ่าฟินเเลนด์ ฯลฯ

เพื่อช่วยลดขั้นต่าง ๆ ในการขอวีซ่า และช่วยลดความกังวล จากการทำเอกสารที่จะต้องมาลุ้นว่าผ่านหรือไม่ คุณสามารถวางใจได้เลยเมื่อเลือกทำวีซ่ากับเรา visatogo ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำวีซ่าโดยเฉพาะ ให้การขอวีซ่าผ่านไปได้ด้วยดี

โดยไม่ต้องเสียเวลา เพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าอังกฤษ ที่ visatogo ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้บริการบนช่องทางออนไลน์ หรือ ตามสาขาได้ทั่วประเทศ

เอกสาร วีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์

รายการเอกสารเบื้องต้น

 • ทำเรื่องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักในประเทศฟินแลนด์ก่อนการเดินทาง โดยการเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ และ อัพโหลดเอกสาร ดังนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครขอวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาด 5*4.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
 • เอกสารใบหย่า / ใบทะเบียนสมรส / สูติบัตร / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองที่ แผนกกงสุล กระทรวงต่างประเทศและสถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย

หมายเหตุ

รายเอกสารมีการเปลียนแปลง และ แก้ไขเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขสถานทูต หรือ สำนักตรวจคนเข้าเมืองในแต่ลพประเทศ ผู้สมัครสามรถสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ขั้นตอนการทำงานvisatogo

ขั้นตอนการทำงาน Visatogo

รายการเอกสารเบื้องต้น

1. ขอคำปรึกษาฟรีจากเจ้าหน้าที่ โดยลูกค้าเลือสาขาสำนักงานลูกค้าสะดวก สามารถเลือก เเพ็คเกจที่ให้บริการ
2. ชำระค่าบริการ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร
 • ชำระเงินสดที่บริษัท

3. เตรียมเอกสาร

 • กรอกฟอร์ม
 • จัดเอกสาร
 • แปลเอกสาร
 • นัดวันยื่นสัมภาษณ์
 • จองตั๋วเครื่องบิน
 • เอกสารหลักฐานการเงิน
 • การจองโรงแรม
 • ประกันการเดินทาง
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 •  

4. รอนัดหมายยื่น (ตามกำหมดเวลา)
5. ยื่นวีซ่า / รับผมวีซ่า (ผลวีวีซ่าใช้ระยะเวลาตามดุลยพินิจของทางสถานทูต)

หัวข้อที่น่าสนใจ

คำถามเกี่ยวกับวีซ่าเยี่ยมเยือนอังกฤษ

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ คุณสามารถเตรียมเงินในบัญชีไว้เบื้องต้นประมาณ 100,000 บาท* ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเดินทางไปอาศัยอยู่ที่สหราชอาณาจักรกี่วัน จุดประสงค์การเดินทางคืออะไร มีสปอนเซอร์ในการเดินทางหรือไม่

ตอบ ปัจจุบันศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เปิดให้บริการแล้ว (1 พ.ย. 2564) แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นจำนวนมาก อาจมีความล่าช้าในการพิจารณาวีซ่า ส่วนหลักเกณฑ์การยื่นนั้นยังคงเดิม

ตอบ เมื่อเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักรแล้ว เกณฑ์การปฏิบัติจะแตกต่างกัน โดยพิจารณาจาก ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว กับ ผู้ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบ โดยเบื้องต้นเมื่อไปถึงแล้ว ทุกคนจะต้องทำการตรวจโควิดภายในวันที่ 2 (นับวันที่เดินทางมาถึงคือวันที่ 0)

ตอบ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ จะแตกต่างกันตามประเภทของวีซ่า และขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในช่วงนั้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

        จะเห็นได้ว่าการขอ วีซ่าแต่งงานฟินเเลนด์ ในแต่ละประเภทนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะทำการยื่นขอวีซ่า จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ละเอียด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และจะได้ไม่พลาดโอกาสในการยื่นวีซ่านั้น ๆ

        หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของ VISATOGO ได้ เราสามารถตอบคำถาม ให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี  >>คลิกเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่<<

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า ฟินแลนด์

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ VFS

ที่ตั้ง : เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ในกรุงเทพ

ที่ตั้ง : 63 อาคารแอทธินี ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330