ขั้นตอนการขอ Vaccine Passport สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ประมวลข้อมูลและขั้นตอนการขอรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19 (COVID-19 Certificate of Vaccination)

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. เตรียมเอกสารหลักฐาน
✅ ใบรับรองการฉีดวัคซีนในประเทศ (National COVID-19 Vaccine Certificate)
✅ หนังสือเดินทางที่จะใช้เดินทาง
✅ หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

2. ส่งสำเนาหลักฐานตามข้อที่ 1
ไปทางอีเมล adpoemin@gmail.com หรือ porthealth_bkk@ddc.mail.go.th

3. รอรับอีเมลตอบกลับ
เพื่อนัดหมายรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19 (COVID-19 Certificate of Vaccination)

4. มารับด้วยตนเอง (โปรดนัดหมายเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนเดินทางมารับเอกสาร) แสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท
ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ห้องใต้บันได ติดกับห้องขายตั๋วการบินไทย

ให้บริการในวันทำการราชการ
รอบเช้า 10.00 น. ถึง 11.00 น.
รอบเย็น 18.00 น. ถึง 19.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 02-1340140

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค
1. เตรียมเอกสารหลักฐาน
✅ ใบรับรองการฉีดวัคซีนในประเทศ (National COVID-19 Vaccine Certificate) ที่เมื่อ Scan QR Code แล้วขึ้นข้อมูลการเข้ารับวัคซีน
✅ หนังสือเดินทางที่จะใช้เดินทาง
✅ บัตรประจำตัวประชาชน
✅ หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

2. นัดหมายล่วงหน้าผ่านทางออนไลน์
ให้บริการในวันทำการราชการตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. รับบริการจำนวน 20 คน/วัน
13.00 น. ถึง 14.00 น. : 10 คน
14.01 น. ถึง 15.00 น. : 10 คน

3. ยื่นเอกสารในข้อ 1 และรับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคโควิด-19 (COVID-19 Certificate of Vaccination) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการโรคในเขตเมือง
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (Inbox)
โทร. 02-5211668

คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
(Travel Medicine Clinic) สถาบันบำราศนราดูร
1. เตรียมเอกสารหลักฐาน
✅ ใบรับรองการฉีดวัคซีนในประเทศ (National COVID-19 Vaccine Certificate) ที่เมื่อ Scan QR Code แล้วขึ้นข้อมูลการเข้ารับวัคซีน
✅ หนังสือเดินทางที่จะใช้เดินทาง
✅ บัตรประจำตัวประชาชน

2. ติดต่อด้วยตนเองที่แผนกคัดแยก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร

3. รับแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 (ภายในวันที่ยื่นเอกสาร) (COVID-19 Certificate of Vaccination) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

ให้บริการในวันทำการราชการ
รอบเช้า 08.30 น. ถึง 11.00 น.
รอบบ่าย 13.00 น. ถึง 15.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
โทร. 02-5903430 หรืออีเมล tmcbamras@gmail.com

ขอบคุณที่มา : กรมควบคุมโรค

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท