ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย

#เดินทางไปต่างประเทศแล้ว #จะกลับประเทศไทยอย่างไร #ต้องกักตัวไหม #ลงทะเบียนอย่างไร #State Quarantine คืออะไร #Alternative State Quarantine คืออะไร โพสนี้ Visatogo มีคำตอบ

 

ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

 

ขั้นตอนแรกจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอเดินทางกลับเข้าประเทศกับทางสถานทูต หรือสถานกงศุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือในประเทศใกล้เคียง

 

เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง และแจ้งความประสงค์ที่จะกักตัวโดยการกักตัวนั้นจะมีสองตัวเลือกคือ แบบ SQ หรือ State Quarantine จะเป็นการกักตัวโดยที่ทางรัฐนั้นจัดสรรที่พักให้โดยที่ทางเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และแบบ ASQ หรือ Alternative State Quarantine จะเป็นการกักโดยเราสามารถเลือกโรงแรมที่เราจะกักตัวได้ 

 

แต่ทางเราจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด สำหรับการจองนั้นสามารถติดต่อสอบถามกับทางสถานทูต หรือเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://covid-center.hss.moph.go.th หรือสอบถาม 02-1937024 , 02-1937059 , 02-1937097 

 

เมื่อได้รับยืนยันจากทางโรงแรมแล้ว ให้แจ้งสถานทูตไทยทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขั้นตอนต่อมาตรวจสอบว่ามีเที่ยวบินที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้หรือไม่ 

 

หลังจากนั้นทำการจองตั๋วและแจ้งให้ทางสถานทูตทราบ จากนั้นให้เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้าประเทศได้แก่ หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานทูต และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly จากนั้นทางสถานทูตจะส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EMERGENCY OPERATIONCENTER (EOC) ทราบเพื่อ เตรียมรับที่สนามบิน

 

#เพิ่มเติม

สำหรับคนไทยนั้นยังสามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยได้หรือไม่

 

คนไทยยังสามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ โดยควรสอบถามโดยตรงที่สถานทูตของประเทศปลายทางในประเทศไทยเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทาง

 

เครดิต : ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

 

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท