จองตั๋ว เครื่องบิน จองโรงแรม

จองตั๋ว

จองตั๋ว

การจองตั๋ว ไม่ว่าตั๋วเครื่องบิน หรือจองโรงแรม จำเป็นที่จะต้องจองเพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของสถานทูต แต่ทั้งนี้เนื่องจากถ้าจองตั๋วจริงไป แล้วพิจารณาวีซ่าไม่ผ่าน อาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการขอเงินคืน การจองตั๋วเพื่อโชว์ จึงเป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกต่อการยื่นขอวีซ่า หากท่านต้องการจองตั๋วโชว์ หรือจองโรงแรมโชว์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำแนะนำการบริการได้

จองตั๋ว เครื่องบิน ตั๋วโชว์

การจองตั๋วโชว์ เจ้าหน้าที่จะทำการจองตั๋วโชว์ผ่านทางระบบ เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณายื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ตั๋วโชว์จะสามารถยกเลิกในภายหลัง เป็นการป้องกันการเสียเงินเปล่า หากการพิจารณาวีซ่าไม่ผ่าน

จองโรงแรม ในต่างประเทศ

การจองโรงแรม ควรจองควบคู่กับการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง โดยสามารถใช้บริการจองโรงแรมกับวีซ่าทูโกได้ การจองโรงแรมเพื่อนำไปใช้ยื่นขอวีซ่านั้น เป็นเพียงใบจองที่ออกโดยโรงแรมชั่วคราวซึ่งยังไม่ได้ชำระห้องกับทางโรงแรมที่จอง และผู้จองสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ทำการชำระค่าห้อง

จองโรงแรม ผ่าน partner ของเรา Booking.com

คุณสามารถจองโรงแรมต่างประเทศ ด้วยเว็บไซต์ชั้นนำด้านล่างนี้ หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในการจองโรงแรมแรมโชว์ เพื่อการขอวีซ่า สามารถสอบถามได้
Booking.com