บริการจองตั๋วเครื่องบิน

รับบริการจองตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่

การจองตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเพื่อใช้เดินทางต่างประเทศจริง หรือการจองเพื่อใช้ยื่นวีซ่า ควรกำหนดวันการเดินทางให้สอดคล้องกับการทำแผนการท่องเที่ยว โดยสามารถจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าหลายเดือนก่อนการเดินทาง ทั้งนี้การจองเพื่อยื่นขอวีซ่า เราแนะนำว่าควรจองเป็นตั๋วโชว์ก่อน (ตั๋วโชว์เป็นเพียงใบจองที่ออกโดยสายการบินเพียงชั่วคราวซึ่งยังไม่ได้ชำระค่าตั๋วกับทางสายการบิน และผู้จองสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ทำการออกตั๋ว) เพราะหากการพิจารณาวีซ่าไม่ผ่าน อาจเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้ บางระบบที่จองออนไลน์ อาจสามารถทำการจองแบบเลื่อนไฟล์ทได้ โดยหากการพิจารณาวีซ่านาน อาจสามารถเลื่อนเพื่อเดินทางทีหลัง แต่ไม่สามารถยกเลิกได้ หากคุณกำลังต้องการ บริการจองตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ จองตั๋วโชว์เชียงใหม่ สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่สาขาเชียงใหม่ได้ค่ะ

 

สอบถามเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับบริการจองตั๋วเครื่องบิน