ประเทศล่าสุด ที่เปิดให้คนไทยยื่นวีซ่า

จากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน ขณะนี้หลายสถานทูต ได้เปิดให้คนไทยขอวีซ่าได้แล้ว เราจึงได้รวบรวมสรุปข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นพำนักระยะสั้น เยี่ยมเยือนแฟน เพื่อน ครอบครัว หรือทำวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะ

 

🔺1.อังกฤษ (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 (BTS สถานีนานาอทางออก 3)
  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง/บินตรงการบินไทย
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺2.สหรัฐอเมริกา (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (B1/B2))

 • สถานที่ยื่น : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เลขที่ 95 ถ.วิทยุ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : หลังจากสัมภาษณ์รู้ผลทันที
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺3.แคนาดา (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า : 15 วัน
 • ระยะเวลาวีซ่า : 90 วัน
 • การกักตัว : ไม่กักตัว
 • ไฟล์ทบิน : ต่อเครื่อง

 

🔺4.ออสเตรเลีย (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน (Subclass 600))

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 (BTS สถานีนานาอทางออก 3)
  สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ต้องกักตัว เดินทางได้ต้นปี 2021
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺5.เยอรมนี (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS ตึกจามจุรี สแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง/บินตรงการบินไทย
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺6.ฝรั่งเศส (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : TLS สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺7.อิตาลี (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไทย กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺8.สวิตเซอร์แลนด์ (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า : 15 วัน
 • ระยะเวลาวีซ่า : 90 วัน
 • การกักตัว : ไม่กักตัว
 • ไฟล์ทบิน : ต่อเครื่อง

 

🔺9.ฟินแลนด์ (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีแสควร์ เลขที่ 315 317, 319 ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน
  ระยะเวลาอนุมัติ :15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวในประเทศ : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺10.นอร์เวย์ (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : กักตัว โรงแรม/ที่พักคนเชิญ
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺11.สวีเดน (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสวีเดน อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไทย กรุงเทพ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺12.สเปน (วีซ่าระยะสั้น ท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสเปน BLS International (Thailand) Ltd. Interchange 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211เลขที่ 399 สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนากรุงเทพ 10110
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺13.เบลเยี่ยม (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺14.เดนมาร์ก (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS เลขที่ 317 ชั้น อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 วันทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺15.โปรตุเกส (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า : 15 วัน
 • ระยะเวลาวีซ่า : 90 วัน
 • การกักตัว : ไม่กักตัว
 • ไฟล์ทบิน : ต่อเครื่อง

 

🔺16.เนเธอร์แลนด์ (วีซ่าระยะสั้น เยี่ยมเยือน)

 • สถานที่ยื่น : VFS อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้นที่ 4 เลขที่ 317 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : บินตรง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺17.กรีซ

 • สถานที่ยื่น : เลขที่ 100/41, ชั้น 23 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์, 100 ถ.สาทรเหนือ สีลม
  บางรัก กทม.10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
  ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

🔺18.โปแลนด์

 • สถานที่ยื่น : ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330ระยะเวลาอนุมัติ : 15 ทำการ
  สายการบิน : เปลี่ยนเครื่อง
  ระยะเวลากักตัวที่ประเทศเดินทาง : ไม่ต้องกักตัว
  กลับไทยต้องกักตัวไหม : กักตัว 14 วัน แบบ State quarantine หรือ Alternative state quarantine

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Line Official หรือสำนักงาน Visatogo สาขาใกล้ท่านได้เลยค่ะ

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท