มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข)

มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข)

🇹🇭มาตรการเดินทางเข้าไทย สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ (ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2566

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) ฉบับล่าสุดวันนี้ (10 มกราคม 2566) เพื่อแจ้งสายการบินและภาคการบินที่เกี่ยวข้องทั่วโลกให้ทราบถึงมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดังนี้
🔻(1) ยกเลิกข้อกำหนดการแสดงเอกสารการฉีดวัคซีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

🔻(2) ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่กำหนดผลตรวจ RT-PCR Test จะต้องมีประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ตลอดช่วงระยะเวลาเดินทางในประเทศไทย และบวกเพิ่มอีก 7 วัน
▪️(2.1) สำหรับผู้มาประกอบภารกิจ รวมถึงลูกเรือ นักเรียน อาจจะใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าภาพ หรือ เอกสารแสดงถึงการมีประกันรูปแบบอื่นรับรองแทน
▪️(2.2) ผู้โดยสารที่ไม่มีประกันสุขภาพจะไม่เป็นเหตุของการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
▪️(2.3) เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จะทำการสุ่มตรวจเอกสารรับรองประกันสุขภาพของผู้โดยสารจากประเทศดังกล่าว หากพบว่าไม่มีประกันสุขภาพ ผู้โดยสารนั้นจะต้องซื้อประกันสุขภาพก่อนเข้าเมือง
▪️(2.4) หากมีระเบียบ หรือ ข้อกำหนดอื่นใดจากกระทรวงสาธารณสุข ให้สายการบินดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนดนั้น

🔻(3) ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางไทย และผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง หรือ ต่อเครื่อง จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเอกสารประกันสุขภาพ

🔻(4) สายการบินต้องยึดตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามคู่มือแนวทางตามความเหมาะสม เช่น ขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากตลอดการเดินทาง ยกเว้นช่วงรับประทานอาหาร หรือ ในภาวะฉุกเฉิน

🔻(5) ผู้โดยสารที่มีอาการของโรคโควิด-19 ระหว่างการเดินทาง จะได้รับการแนะนำให้ทำการตรวจการติดเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมาย

ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 10 มกราคม 2566

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท