รวม 19 สถานที่ทำพาสปอร์ตในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

Visatogo รวบรวมสถานที่ทำหนังสือเดินทาง ทั้งในกรุงเทพ ต่างจังหวัด เพื่อความสะดวกในการทำหนังสือเดินทาง สำหรับคนไทย ในปี 2021 ไปเช็คกันเลย
กองหนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ : 0 2981 7257 ถึง 60
และ 0 2203 5000 ต่อ 32303
E-mail : consular05@mfa.mail.go.th
Website: https://bit.ly/3qNMBeW

 

 

กรุงเทพและปริมณฑล

 

 

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442

 

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801

 

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ : อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ : 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432

 

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ : 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ : 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361

 

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ : ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897

 

 

ต่างจังหวัด

 

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
ที่อยู่ : เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-422438 โทรสาร 038-422437

 

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

 

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย (คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-175375 โทรสาร 053-175374

 

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก (คลิก แผนที่)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117

 

10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ที่อยู่ : ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452

 

11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ : ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

 

 

12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ : ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 

13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่ :อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com
http://www.facebook.com/ubonpassport

 

14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

 

15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่ : อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707

 

16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ : ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941

 

17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

 

18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-326-510 โทรสาร 074-326511

 

19. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่ : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร : 073-274-527

 

 

ที่มา: https://travel.mthai.com/