รับทำวีซ่า ดูไบ

วีซ่า ดูไบ

วีซ่า ดูไบ (เอมิเรตส์)

วีซ่าดูไบ

VisatogoBangkok วีซ่าทูโก กรุงเทพมหานคร

ขอวีซ่า ดูไบ

วีซ่าดูไบ คือ การเดินทางจากประเทศไทย เพื่อไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คนไทยจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่า โดยมีรายละเอียดของประเภทวีซ่าดังต่อไปนี้

ประเภทของ วีซ่า ดูไบ

 • วีซ่าท่องเที่ยว – มีอายุ 30 วัน เข้าออกครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
 • วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว – มีอายุ 90 วัน เข้าออกครั้งเดียว
 • วีซ่าเยี่ยมเยียนระยะยาว – มีอายุ 90 วัน เข้าออกได้หลายครั้ง

วีซ่าดูไบ วีซ่าท่องเที่ยว

สามารถยื่นได้ 2 แบบ

1. ยื่นผ่านสายการบิน
   1.1 สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)
   1.2 สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ (Etihad Airways)
   1.3 สายการบินฟลายดูไบ (FlyDubai)

2. ยื่นผ่านโรงแรมในดูไบ (เชคกับโรงแรมที่เข้าพัก)
การจองโรงแรมที่พักในดูไบคุณเองก็จะได้รับสิทธิ์พิเศษในการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางโรงแรมด้วย แต่ทั้งนี้คุณต้องตรวจสอบบริการกับทางโรงแรมที่คุณจะจองก่อนหากเลือกจะยื่นวีซ่าผ่านโรงแรม เพราะก็ไม่ใช่ทุกโรงแรมที่มีบริการรับคำร้องยื่นขอวีซ่าดูไบ และค่าธรรมเนียมของแต่ละโรงแรมก็แตกต่างกันด้วย

รายการเอกสารยื่นวีซ่าสำหรับคนไทย ยื่นผ่านสายการบิน

 1. รูปภาพสีของผู้สมัคร
 2. สำเนาแบบสีของหนังสือเดินทางของผู้สมัคร หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าหกเดือน
 3. แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่าดูไบ
  สำหรับสายการบิน Emirates :
   แบบฟอร์ม
  สำหรับสายการบิน Etihad Airways : UAE Visa Application Center เลือกประเภทและสมัครวีซ่าออนไลน์ 
 4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน

 

• การยื่นเอกสารผ่านสายการบินอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

กฎและเงื่อนไขวีซ่าดูไบ

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเมื่อทำการสมัคร
 • จะมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการวีซ่าเพิ่มเติม
 • ผู้โดยสารต้องเดินทางไปและออกจากดูไบด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ตั๋วโดยสารไม่สามารถคืนเงินได้หากวีซ่าถูกออกให้และใช้แล้ว
 • เวลาประมวลผลวีซ่าประมาณ 3 ถึง 4 วันทำการ
 • การเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • วีซ่าทั้งหมดมีอายุการใช้เข้าดูไบเป็นเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ออก ยกเว้นวีซ่าแบบ 96 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมงที่มีอายุ 30 วันนับจากวันที่ออก

การขอ วีซ่า ดูไบ สำหรับการเดินทางในช่วง Covid-19

#สายการบิน Etihad
 • การเดินทางโดยสายการบิน Etihad จะต้องทำการทดสอบ PCR และต้องแสดงผลการทดสอบ PCR เป็นลบก่อนการเดินทางในทุกเที่ยวบิน (แม้เปลี่ยนเครื่องก็ต้องแสดงผล)
 • สายการบิน Etihad ยอมรับการทดสอบแบบ RT-PCR และ NAAT PCR
หลักเกณฑ์การทดสอบ PCR
 • ทำการทดสอบ PCR ใน 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องทำการทดสอบ PCR
 • หากอาบูดาบีเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของคุณ สามารถพิมพ์ผลการทดสอบ หรือแสดงผลการทดสอบแบบดิจิทัล
 • หากต้องการเปลี่ยนเครื่องในอาบูดาบี ให้เช็คข้อกำหนดเพิ่มเติม

 

หมายเหตุ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานการทดสอบ PCR ที่เป็นลบได้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง

วีซ่า ดูไบ
ผลงาน วีซ่าดูไบ 60 วัน


VISATOGO Visa is easy to get.
สอบถามเพิ่มเติม