ศบค. ขยายเวลา สำหรับนักท่องเที่ยว ที่พำนักในไทยไม่เกิน 45 วัน VOA เพิ่ม 30 วัน

ครมไฟเขียว ขยายเวลา

✔️ศบค. ไฟเขียวขยายเวลานักท่องเที่ยวพำนักในไทยไม่เกิน 45 วัน ส่วน VOA เพิ่มเป็น 30 วัน มีผล 1 ต.ค. นี้ ไม่เกิน 6 เดือน

🔻วันนี้ (19 สิงหาคม 65) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 11/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

🔻โดยระบุว่า รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ โดยสถานการณ์โรคโควิดทั่วโลกแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อทั้งในทวีปเอเชีย และทั่วโลกเพิ่มขึ้นแบบ Small Wave หลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันภายในประเทศ และการเดินทางเข้าประเทศ 

🔻ขณะที่แนวโน้มพบผู้เสียชีวิตคงตัว สำหรับสถานการณ์โรคโควิดประเทศไทยระยะ Post-Pandemic มีลักษณะเป็น Small Wave โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดอื่นมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อคงตัว ทำให้ผู้ป่วยกำลังรักษาผู้ป่วยหนัก ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดคงตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือ ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ขณะที่อัตราครองเตียงระดับ 2 – 3 สำหรับผู้ป่วยโควิด และปริมาณยาที่ใช้ต่อวันอยู่ในระดับคงตัว 

.

🔻จากการประเมินเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิดในภาพรวมพบว่า อาการผู้ป่วยมีแนวโน้มไม่รุนแรง ยกเว้นในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรง และกลุ่ม 608

.

🔻นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอเพิ่มเติมในสาระสำคัญด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว คือเรื่องการขยายระยะเวลาการพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ซึ่งที่ประชุมต่างรับทราบว่านักท่องเที่ยวให้ความมั่นใจที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 

🔻โดยสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (1 มกราคม – 17 สิงหาคม 2565) มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมจำนวน 3,780,209 คน ทำให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 176,311 ล้านบาท ทำให้ที่ประชุมเห็นชอบการขยายระยะเวลาการพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ดังนี้

     ▪️(1) ขยายระยะเวลาพำนักสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ (ผ.30) ทั้งที่ไทยให้แต่ฝ่ายเดียว และที่มีความตกลงระหว่างกัน จากไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน

     ▪️(2) ขยายระยะเวลาพำนักสำหรับผู้ได้รับ Visa on Arrival (VOA) จากไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน

     ▪️(3) การขยายระยะเวลาพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในข้อ 1 – 2 ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

     ▪️(4) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามมติ ศบค. ต่อไป

🔻ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไม่ได้มีการพิจารณาที่จะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้ โดยต้องพิจารณาสถานการณ์ประกอบด้วย

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 K-ETA ลงทะเบียน เกาหลี K-ETA เกาหลี k1 K1/K1-CR passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย ขอวีซ่าแคนาดา ทำวีซ่า พาสปอร์ต รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เชียงใหม่ รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าk1 วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สายการบิน ออสเตรีย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท