เกี่ยวกับเรา

รับทำวีซ่าเชียงใหม่ เดินทางต่างประเทศ วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าทูโก ได้สร้างรูปแบบให้บริการออนไลน์ Online  Service เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะต้องการขอ วีซ่าท่องเที่ยว ระยะสั้น วีซ่าเยี่ยมเยือน (เพื่อน/แฟน/ครอบครัว) วีซ่าธุรกิจ หรือวีซ่าระยะยาว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน  เราให้บริการ รับทำวีซ่า เราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารการ กรอกฟอร์ม นัดหมาย ยื่นวีซ่า รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการขอวีซ่า เพื่อช่วยลดขั้นตอนของลูกค้า ให้ได้รับความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ในการขอวีซ่าแต่ละประเทศ 

ในส่วนของการทำงานของเราไม่ใช่เพียงแค่การ กรอกฟอร์มและจัดเอกสารเพียงเท่านั้น แต่เราจะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวางแผนแนวทางการนำเสนอที่ดีและสมบูรณ์แบบต่อสถานทูต

Visatogo Chiangmai นับเป็นแฟรนไชส์ สาขาสอง โดย Visatogo Chiangmai เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ให้บริการ รับทำวีซ่า เช่นเดียวกับ Visatogo สำนักงานใหญ่ ภายใต้การควบคุมการบริหารของ บริษัท วีซ่าทูโก คอร์ปอเรชั่น จำกัด   

บริการหลักของเรา

เราบริการรับทำวีซ่า ประเทศ อเมริกา แคนดา อังกฤษ ออสเตรเลีย เชงเก้น และอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก แบบ One Stop Service รวมถึงบริการเสริม การแปลเอกสาร จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม