มาตรการเดินทางเข้าเยอรมนี 2565

เดินทางเข้าเยอรมนี

มาตรการการล่าสุดในการ เดินทางเข้าเยอรมนี จากประเทศไทย

ตามระเบียบการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (The Ordinance on Coronavirus Entry Regulations) ซึ่งมีผลถึงวันที่ 28 เม.ย. 2565 ไม่มีประเทศใดถูกจัดเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง (ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2564)

 

ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ที่มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในการ เดินทางเข้าเยอรมนี

🔻 แสดงผลการตรวจเชื้อฯ เป็นลบแบบ PCR Test (ไม่เกิน 48 ชม. นับถึงกำหนดการเดินทางออกจากประเทศต้นทาง) หรือ Antigen Test (ไม่เกิน 48 ชม. นับถึงเวลาที่เดินทางมาถึงสหพันธ์ฯ) หรือ

 

🔻 หลักฐานการได้รับวัคชีนครบถ้วน ได้แก่

✔️ ได้รับวัคซีน 3 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอียู (ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้) หรือ

✔️ ได้รับวัคซีน 2 โดส โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในอียู (ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ BioNTech/Pfizer, Moderna, AZ, J&J และ Novavax สามารถฉีดไขว้ได้ ซึ่งใช้ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 โดยหลังจากนี้ผู้ได้รับวัคซีน 2 โดส จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนต่อเมื่อแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

▪️ ได้รับโดสที่สองมาแล้วไม่เกิน 270 วัน หรือ

▪️ มีผลการตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody test) ก่อนได้รับวัคซีนโดสแรก หรือ

▪️ มีผลการตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR เป็นบวกก่อนได้รับวัคซีนโดสที่สอง หรือ

▪️ ผลการตรวจหาเชื้อฯ แบบ PCR เป็นบวกภายหลังได้รับวัคซีนโดสที่สองมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน หรือ

 

🔻 ประวัติการป่วยจากการติดเชื้อฯ (ผลการตรวจพบเชื้อฯ แบบ PCR Test อายุอย่างน้อย 28 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน)

 

2. ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (urgent need to travel) ในการเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ เว้นแต่ผู้เดินทางเป็นพลเมือง หรือ เป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือ เป็นบุคคลในครอบครัวของพลเมือง หรือ ผู้มีถิ่นพำนักในประเทศสมาชิกอียู หรือ เชงเกน หรือ ผู้เดินทางได้รับวัคนครบถ้วนแล้วตามข้อ 1 (2) ข้างต้น ซึ่งรวมถึงผู้ที่เคยหายป่วย และได้รับวัคซีน 1 ใน 5 ชนิดดังกล่าวแล้ว 1 โดส สามารถเดินทางเข้าสหพันธ์ฯ ได้โดยไม่ต้องแสดงเหตผลความจำเป็นเร่งด่วน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : consular@thaiembassy.de หรือ โทร + 49 (0)30 794 810

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน

ขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก้น
ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท