ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย. นี้

ไม่ต้องตรวจ RT-PCR

เริ่มแล้วพรุ่งนี้! 1 เมษายน ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าไทย

18 มี.ค. 2565  ศบค.เห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.2565
มีรายละเอียดดังนี้

1. ก่อนเดินทางเข้าไทย ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง ในทุกกลุ่ม
2. เมื่อเดินทางถึงไทย
📌 กรณี Test and Go และ Sandbox
▪️ตรวจ RT-PCR วันแรกเมื่อมาถึงไทย และ Self-ATK ในวันที่ 5
📌 กรณี Quarantine
▪️กักตัว 5 วัน และตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5
📌 กรณี ผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่มีฐานปฏิบัติการในไทย
▪️กักตัว 5 วัน และตรวจ Self-ATK วันที่ 5
3. ประกันสุขภาพ ยังคงไว้ที่ 20,000 ดอลลาร์

 

มาตรการเพิ่มเติม ระยะเดือน เมษายน และ พฤษภาคม
1. ด่านทางบก วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่มจ.สตูล ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่ม จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และทุกจังหวัดที่มีความพร้อมตามการประเมิน
2.ท่าเรือ วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่ม ท่าเรือในจ.สุราษฎร์ธานี ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่มท่าเรือในจ.กระบี่ และทุกท่าเรือที่มีความพร้อมตามการประเมิน
3. ประเภทเรือ วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่ม เรือของหน่วยงานราชการในประเทศไทย ลูกเรือสัญชาติไทย บนเรือสินค้า ระยะถัดไปเดือนพ.ค. เปิดเพิ่มเรือสำราญขนาดใหญ่ เรือทั่วไป เรือของหน่วยงานราชการในต่างประเทศ
4. สนามบิน วันที่ 1 เม.ย. เปิดเพิ่มสนามบินหาดใหญ่ ระยะถัดไปเดือนพ.ค.ทุกสนามบินที่มีความพร้อมตามการประเมิน
หมายเหตุ: กรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องระหว่างเดินทางเข้าประเทศไทย โปรดเช็คกับสายการบินที่ท่านเดินทางก่อน**

 


From 1 April 2022, Thailand will eliminate the pre-departure RT-PCR requirement for international arrivals (Test and Go, Sandbox and Alternative Quarantine).

– The required stay for the Sandbox Program has been lowered to 5 rather than 7 nights.
– The RT-PCR test on Day 1 and antigen test on Day 5 are still required.

Remark:

– Some airlines might still require travelers to take an RT-PCR test. Please check with your airline.
– All travelers wishing to enter Thailand must complete pre-travel registration via ‘Thailand Pass’ at least 1 week before departure.

 

 

ขอวีซ่า วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าเชงเก้น

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท