การเดินทางเข้าไทยแบบ Sandbox ล่าสุด

sandbox

การเดินทางเข้าประเทศไทย สามารถเลือกแบบท่องเที่ยวในพื้นที่ Sandbox ได้ โดยมีรายละเอียดจังหวัดที่สามารถเลือกได้ดังนี้

 

🔴จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หรือผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแวะต่อเครื่องบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ออกจากพื้นที่ transit ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินแบบ sealed route (PG 5275 หรือ PG 5279 ) ไปยังภูเก็ต ทั้งนี้ บัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องระบุทั้งเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าไทย และเที่ยวบิน sealed route ใน booking เดียวกัน   

🔴จังหวัดกระบี่ เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หรือท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ (ต้องบินจากต่างประเทศตรงเข้าสู่ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือกระบี่เท่านั้น ไม่สามารถ Transit หรือต่อเครื่องภายในประเทศไทยได้)

🔴จังหวัดสุราษฏ์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แวะต่อเครื่องบินไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ออกจากพื้นที่ transit ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินแบบ sealed route (PG5125 หรือ PG5171 ไปยังสมุย) ทั้งนี้ บัตรโดยสารเครื่องบินจะต้องระบุทั้งเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าไทย และเที่ยวบิน sealed route ใน booking เดียวกัน    

หมายเหตุ ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี สามารถเดินทางระหว่างพื้นที่ดังกล่าวในช่วง 7 วันที่พักอยู่ในพื้นที่ Sandbox ได้ 

🔴จังหวัดชลบุรี (เฉพาะเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ศรีราชา เกาะสีชัง อำเภอสัตหีบ เฉพาะ ตำบลนาจอมเทียนและบางเสร่)

🔴จังหวัดตราด (เฉพาะเกาะช้าง)


ผู้ที่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox 

🔴ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)  

🔴เคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน และได้รับวัคซีน 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนเป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)

🔴ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสก่อนติดเชื้อโควิด-19 และติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีเอกสารใบรับรองจากแพทย์ว่า หายจากโรคโควิด-19 และไม่มีอาการของโรคโควิด-19 แล้ว

🔴เด็กอายุระหว่าง 6-11 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ

🔴เด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนที่ไทยรับรอง 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยด้วยตนเองได้ หากยังไม่ได้รับวัคซีนต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ


เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox

🔴มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+/AQ 7 คืน ในพื้นที่ Sandbox (หรือตามจำนวนวันที่พักจริง หากเดินทางออกจากประเทศไทยก่อน 7 วัน)

🔴มีหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และครั้งที่สองในวันที่ 6-7

หมายเหตุ สำหรับจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี สามารถจองโรงแรมในพื้นที่ Sandbox ได้ ไม่เกิน 3 โรงแรม ในช่วง 7 วัน

🔴ผู้ใช้หนังสือเดินทางต่างชาติเดินทางเข้าไทยต้องมีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD

(ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) 

🔴ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

🔴ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

🔴ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า14 วัน สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ (asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าไทย ถึงแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะเป็นบวก


ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล | Royal Thai Embassy, Oslo

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท