สรุปขั้นตอน การเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่าระยะสั้น

สรุปขั้นตอน การเดินทางไปต่างประเทศด้วยวีซ่าระยะสั้น

1. ตรวจสอบว่า ประเทศนั้น ที่คุณต้องการเดินทางไป คนไทยสามารถเดินทางเข้าได้หรือไม่ ทางเว็บไซต์สถานทูต

อ่านเพิ่มเติม »