Update วีซ่าคู่หมั้น K-1 คืออะไร สำหรับการย้ายไปอยู่ USA. และการขอต่อ Green card จาก 2 ปี เป็น 10 ปี

วีซ่าคู่หมั้น K-1 เป็นวีซ่าสำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติของพลเมืองอเมริกัน โดยคู่หมั้นชาวต่างชาติจะใช้วีซ่า K-1 ในการเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐฯ และสมรสกับผู้ยื่นคำร้องที่เป็นพลเมืองอเมริกันภายใน 90 วัน นับแต่วันเข้าประเทศ หลังจากนั้นคู่หมั้นชาวต่างชาติจะสามารถยื่นขอปรับสถานภาพเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (LPR) กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (DHS) และแผนกสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (USCIS) ได้ เนื่องจากผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นจะสามารถสมรสกับพลเมืองอเมริกันภายในเวลาไม่นานหลังเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นจึงต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการขอวีซ่าถาวร

ขั้นตอนขอวีซ่า K-1 (แบบคร่าว ๆ )
หากคุณมีคนรักเป็นชาวอเมริกันและคุณต้องการใช้ชีวิตคู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสามารถขอวีซ่าคู่หมั้น (K-1) ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. พลเมืองอเมริกันยื่นคำร้อง I-129F กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (USCIS) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
https://travel.state.gov/…/family/fiance-k-1.html…
http://www.uscis.gov/i-129f-addresses
2. เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติจาก USCIS แล้ว เคสของคุณจะถูกส่งมายังสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพฯ
สถานทูตฯ จะส่งอีเมล/จดหมายแจ้งไปยังผู้สมัคร พร้อมเอกสาร แพคเกจ3 ซึ่งมีรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดที่ผู้สมัครจะต้องส่งกลับมายังสถานทูตฯ ก่อนได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์วีซ่า
3. การสัมภาษณ์วีซ่าคู่หมั้นที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ
หลังจากได้รับเอกสารแล้ว สถานทูตฯ จะทำการนัดสัมภาษณ์ให้กับคุณ พร้อมทั้งส่งข้อมูลการเตรียมตัวสัมภาษณ์ใน แพคเกจ4 (คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อมูลในแพคเกจ K-วีซ่า ทั้ง แพคเกจ3และแพคเกจ4) โปรดทราบ หากคุณไม่มีผลใบรับรองแพทย์ คุณจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์
4. หากเจ้าหน้าที่กงสุลได้อนุมัติวีซ่าให้กับคุณ ณ วันสัมภาษณ์ คุณจะได้รับวีซ่าทางไปรษณีย์
5. คุณและคู่สมรส ของคุณจะต้องแต่งงานกันภายใน 90 วัน หลังจากที่คุณได้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว

ขั้นตอนการขอ Green card
1. กรอกแบบฟอร์ม I-751
มีทั้งหมด 11 หน้า เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราทั่วไป (เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลของบุตร ถ้ามี) ต้องเซ็นชื่อให้เรียบร้อย
2. สำเนา Green Card (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
3. เอกสารยืนยันว่าแต่งงานกับสามีชาวอเมริกาจริง
– เอกสารเช่าบ้าน/ ซื้อบ้าน/ ซื้อรถร่วมกัน
– บัญชีธนาคาร ที่มีชื่อร่วมกัน
– เอกสารการเสียภาษี ที่มีชื่อร่วมกัน
– สำเนาบัตรเครดิตร่วมกัน ของทั้ง 2 คน
– ใบแสดงประกันสุขภาพร่วมกัน
– เอกสารประกันชีวิต (ถ้ามี)
– บิลค่าน้ำ/ ค่าไฟ/ ค่าโทรศัพท์ ต่างๆ ที่มีชื่อร่วมกัน
– รูปถ่ายคู่กัน ในระยะ 2 ปี หลังจากที่แต่งงาน
หมายเหตุ กรณีมีลูก ต้องส่งใบเกิดของลูกที่เกิดจากสามีปัจจุบัน
4. ส่งเอกสาร I-751+ เอกสารยืนยันว่าแต่งงานกันจริง
พร้อมค่าธรรมเนียม $680 โดยเขียนเช็คแนบไปได้เลย (ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ) และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร เข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ https://www.uscis.gov/
5. หลังจากส่งเอกสารแล้ว รอทาง USCIS จะส่งใบยืดอายุ Green Card 1 ปี มาให้ทางไปรษณีย์
6. รอรับจดหมายไปพิมพ์ลายนิ้วมือ
7. ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามนัดหมาย
8. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
9. เราสามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ที่ https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

ป้ายกำกับ
10ปี asq B1/B2 k1 K1/K1-CR passport sq UAE visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าเอเชีย ทำวีซ่า พาสปอร์ต ยุโรปเปิดประเทศ รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน เชียงใหม่ รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สถานที่ทำพาสปอร์ต สายการบิน หนังสือเดินทาง ออสเตรีย เข้าไทย เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท